W dniu 4 lutego AD 2024, w Gruszowie, w Gminie Raciechowice, pod Myślenicami, po raz 32 odbyły się uroczystości upamiętniające brutalne morderstwo dokonane na ludowym działaczu opozycji antykomunistycznej, śp. Piotrze Bartoszcze, tym razem przypadające w 40 rocznicę morderstwa. O godzinie 11 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji śp. Leszka Murzyna, posła na Sejm RP Ziemi Myślenickiej, śp. Braci Piotra i Romana Bartoszcze oraz śp. ks. kan. Kazimierza Puchały. Przewodniczył jej delegat biskupa tarnowskiego ks. dr hab. Jerzy Krzanowski, a koncelebrował proboszcz parafii w Gruszowie ks. kan. Zbigniew Ochała. Oddział Górali Żywieckich w Milówce Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II, wystawił poczet sztandarowy w składzie honorowy prezes Władysław Motyka, wiceprezes Tadeusz Fiedor oraz Piotr Motyka z Milówki. Następnie odbyło się spotkanie patriotyczne, podczas którego medalem „W obronie polskiej ziemi” został uhonorowany Władysław Motyka. Wygłosił on także okolicznościową przemową, dziękując w imieniu odznaczonych. Spotkała się ona z gromkimi brawami. Prezentujemy pod spodem jej treść. W imieniu własnym dziękujemy organizatorom za wspaniałą atmosferę i bardzo dobrą organizację wydarzenia, szczęść Boże!

Przemówienie Władysława Motyki, w czasie wręczenie medali „W obronie Polskiej Ziemi”, w Gruszowie 4 lutego AD 2024:

„Łostomili, Zacni Goście!

Piyknie dziunkujymy coście nos napytali na to wozne spotkanie wokół spraw nasej łOjcyzny. Padło na mnie, coby w imiyniu wyróźniunyk przez Ćcigodnom Kapitułe tytułem „W obronie Polskiej Ziemi” podziynkować za tyn wielgi honór i pedzieć pore słów do zgromadzonyk.

Powiym po górolsku, bo bydzie krótko i konkretnie. łOjcowizna to jedyn   z fundamyntów ślebody, wolności cłeka. Bez umiłowanio swoij gazdówki, dziedziny, rodnyj ziymi, łOjcowizny ni ma tyz miyłości łOjcyzny. W rocie Ślubowanio Zwionzku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II momy zapisane: „Będę dbał o zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi, o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny. Dołożę starań do umocnienia godności człowieka, Rodziny, ziemi ojców i niepodległości Polski. Tak mi dopomóż Bóg.” Myślym, ze nase zadania pokrywajom sie z zadaniami „Ojcowizny”.

Tam syćko sie darzy ka Bóg gospodarzy. Nie do sie tak po ludzku urzondzić świata, coby był raj na ziymi. Świadómi tego byli nasi przodkowie. Wincenty Witos zapisoł takom akuratnom na dziś myśl: „chłop w najgorszych czasach zachował ziemię, religię i narodowość”. Kozdy cuł, ze bez Boga ani do proga. Dzisiok w Polsce ryktujom rodzicom, nasym dzieciom i wnukom znowu bezboznom rewolucyje. Nie doł rady bolszewik w 1920 r., nie dała rady komuna za casów PRL-u, teroz mo dać rady nowo koalicyja. Nale coby było fałeśnij, mo tego dokonać rynkami lewicy, któro mo wytycony front w łoświacie. Śkoła mo ucyć inacyj i nie wychowywać, religia mo roz na zawse być wyrugowano ze śkoły, bo dobrze wiedzom, ze religija to grunt dobrego wychowanio.

Ej, dzieje sie w Polsce telo dzierynzu, bałaganu, co raty przeraty. Coz na to syćko poconć, co robić? Gorolski porzekadło podaje: Ka ni ma gazdy to głupi kazdy. Musi byś jakisi porzóndek w państwie, jako to jes na dole, w sołectwie, gminie cy powiecie. Tu kozdy wiy, co do niego nolezy i co mo robić i na jakij podstawie. A na górze? No, nie do sie robić praworzondności metodami bezprawnymi, jako to podajom rózne niby autorytety prawnice, łostatnio jedyn taki znany profesór z Krakowa. Górol im na to powiy: Śleboda bez prawa, głuptoków zabawa.

W tyj łozgrywce ideologicnej chodzi nie ino ło praworzondność, chodzi ło duse cłeka. Trza mu wybić z głowy polityke. włosne zdanie i patryjotyzm, coby porucił ślebode, wiare i sprzedoł debłu duse. Dobrom rade dawoł na to nas górolski filozof : „nojwoźniyjso rzec coby duse cłeka utrzymać, coby sie cłek nie zatracił.” (ks. prof. Józef Tischner). By sie nie stoł nowocesnym niewolnikiym na pasku telewizora cy internetu, trza sie nom na nowo łoncyć i pilnować, łod dołu do góry jako idom sprawy w nasej łOjcyźnie. Przywołujonc pamiynć bohaterów Solidarności Rolników Indywidualnych, Rodziny Bartoszcze, Leszka Murzyna, wracać tyz trza do pocontków niepodległej II RP. Wtedy to zdarzył sie cud łodrodzynio łOjcyzny, a Polocy pokozali ze do sie pospołu pracować dlo Polski, chocioz poglondy mieli rózne.

Kie w siyrpniu 1920 r. sowiecko nawała kciała „po trupie biołej Polski” rozniyś bolszewickom zaraze po Europie i świecie, noród i polskie wojska stanyli wroz jako jedno. To w tyn cas Wincenty Witos łostawił pług i jako premier trzymoł stery Rzecypospolitej, a wojskowi z Marsiałkiem Józefem Piłsudskim wiedli Poloków na zwyciynskie przewagi z sowietami.

Górolami zaś w tyj wojnie światów dowodził jeneroł Jyndrzej Galica z Biołego Dunajca. Witos potrefił godać do norodu, bo dobrze znoł duse chłopa. Galica zaś jako wojok po górolsku rzecowo i krótko poucoł swoik wojoków przed bitwami. „Chłopcy bedzie bitka. Som pon Marsiałek jom poprowadzi. Ino mi gańby, stydu nie przyniyście. Jo wom ino telo powiym, cobyście Boga i Polske zawse mieli w sercu, a bolszewików w rzyci.” I tego tyz sie dzisiok trzymojmy, bo „Jakby co, kieby co, kany co, a bo co, to my som!”

Śpiywka: Hej, przysed cas Polske na nowo zdajać

hej, przysed cas ciupazecki ryktować,

nie holofić, nie gawyndzić za robote trza sie brać,

hej, trza sie brać! (Anna Gąsienica Czubernat)

Scynś Boze łOjcowiźnie! Scynś Boze Polsce!”

Oto treść relacji organizatora Polskiego – Ludowego Forum Chrześcijańskiego Ojcowizna:

„Dzisiaj mija 40. rocznica brutalnego morderstwa dokonanego przez służbę bezpieczeństwa na Piotrze Bartoszcze. W tym dniu zachowajmy pamięć o przeszłości, ponieważ nie może być pojednania bez prawdy i pamięci. W tym dniu wyraźmy sprzeciw wszelkim totalitarnym rządom, bez względu na ich ideologiczne podłoże. W tym dniu oddajmy hołd wszystkim ofiarom i wyraźmy szacunek dla tych, którzy stawiają opór tyranii i uciskowi.

4-tego lutego 2024 roku w Gruszowie po raz 32. odbyły się obchody upamiętniające to tragiczne wydarzenie.

Rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów na grobie ś.p. Leszka Murzyna – posła na Sejm RP IV i V kadencji, bliskiego współpracownika i przyjaciela Romana Bartoszcze (brata Piotra), współzałożyciela OJCOWIZNY, a także na grobie ś.p. ks. kan. Kazimierza Puchały – kapłana, patrioty, który odprawiał Msze Św. za duszę Piotra Bartoszcze.

O godzinie 11-tej rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył delegat biskupa tarnowskiego ks. dr hab. Jerzy Krzanowski, a koncelebrował proboszcz parafii w Gruszowie ks. kan. Zbigniew Ochała. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie w którym udział wzięli m.in. rodzina Romana i Piotra Bartoszczów, rodzina Leszka Murzyna, prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, senator RP Andrzej Pająk, dyrektor Oddziału Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał, poseł na Sejm wielu kadencji i doradca Solidarności RI Jan Łopuszański, były poseł Stanisław Zadora, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich Wieńczysław Nowacki, w imieniu posła ziemi myślenickiej na Sejm RP Władysława Kurowskiego - dyrektor biura, radna gminy Raciechowice Danuta Grzesik, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica, wójt Gminy Raciechowice Wacław Żarski, burmistrz Gmina i Miasto Proszowice Grzegorz Cichy, były wojewoda krakowski Marian Apostoł, honorowy prezes Związku Podhalan Okręg Żywiecki Władysław Motyka, historyk badający dzieje rodziny Bartoszczów - Wojciech Gonera, założyciel i dyrektor Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego Mateusz Kotas, przedstawiciele Myślenickiego Porozumienia Narodowo-Wolnościowego, w skład którego wchodzą: Konfederacja WiN, Polska Jest Jedna, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej, na czele z Wiesławem Dobkiem, małopolscy działacze PSL, przedstawiciele NARODOWE SIŁY ZBROJNE w Małopolsce, działacze opozycji antykomunistycznej, sołtysi i licznie zgromadzeni goście. Po przemówieniach wręczono medale W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI, a następnie Wojciech Gonera oraz Jan Łopuszański wygłosili referaty:

• Wojciech Gonera - „Znaczenie historii rodziny Bartoszczów w procesie przemian społecznych z lat 80. XX wieku”,

• Jan Łopuszański - „Co czeka Polskę w najbliższym czasie, czyli na co mamy się przygotować?".

W drugiej części miał miejsce panel dyskusyjny pt. „W poszukiwaniu korzeni, z których wyrasta przyszłość” w którym udział wzięli senator RP Andrzej Pająk oraz poseł kilku kadencji, publicysta Jan Łopuszański. Dzięki uprzejmości Wojciecha Gonery, Mateusza Kotasa i Kazimierza Łapczyńskiego uczestnicy mogli zobaczyć wystawy poświęcone: rodzinie Bartoszczów, Ruchowi Narodowemu oraz Romanowi Dmowskiemu, a także nowohuckiej Solidarności. Wydarzenie, które poprowadził Grzegorz Przybyło odbyło się w podniosłej atmosferze szacunku i życzliwości.

Organizatorem głównym wydarzenia było Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie Ojcowizna na czele z prezesem Pawłem Murzynem. Współorganizatorami: Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z prezesem Grzegorzem Przybyło oraz wójt Gminy Raciechowice pan Wacław Żarski.

Współorganizatorom pragniemy serdecznie podziękować za włączenie się w przygotowanie uroczystości”.

Link do relacji medialnej z wydarzenie na portalu Myślenice iTV Telewizja Internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=r3W4aJvlIKw&fbclid=IwAR3gDv54NcvVjJHhoR-Y8YJl1seHHPSdQqEOnksGuWomsDn1Q60aeMC4fzo .

Link do relacji na portalu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie: https://krakow.ipn.gov.pl/pl4/aktualnosci/197218,Uroczystosc-upamietniajaca-Piotra-Bartoszcze.html

Zdjęcia: Główne oraz od 1 do 5: Polskie Forum Ludowo Chrześcijańskie Ojcowizna, od 6 do 15: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe; Milówka, RP 2024.

Autor: Piotr W. Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2024.