W dniu 26 maja RP 2023, w Rzeszowie, założyciel naszego stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce, Władysław Motyka otrzymał tytuł "Honorowego Podhalańczyka" nadany przez dowódcę 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. generała Mieczysława Boruty - Spiechowicza.

Oto treść informacji przekazanej przez Władysława Motykę: "Spotkał mnie wielki zaszczyt i honor. Z okazji 30 rocznicy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza w Rzeszowie, otrzymałem tytuł "Honorowego Podhalańczyka" za kultywowanie tradycji Wojsk Górskich. To prestiżowe wyróżnienie nadaje dowódca Brygady na wniosek Kapituły. W tym roku, oprócz mnie, tytuł ten otrzymali generał dywizji Arkadiusz Szkutnik, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. generała broni Tadeusza Buka w Siedlcach, której jednostką podległą jest 21 BSP, Jan Szwedo, prezes Huty Stalowa Wola i Jarosław Kwasek, prezes PGE Dystrybucja S.A. z Lublina. Atrybuty tytułu, czyli kapelusz podhalański z piórkiem, ciupagę góralską i Akt Nadania Tytułu wręczył dowódca 21 BSP, płk. Tadeusz Nastarowicz. W Święcie Brygady wzięła udział także delegacja i poczet sztandarowy Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II w Milówce, w składzie: prezes Krzysztof Mędrala oraz Tadeusz Fiedor, Czesław Kubień i Marian Zemczak. Nasz Oddział od lat współdziała z Brygadą, dając tym samym wyraz silnych związków górali z Wojskiem Polskim. Dziękuję wszystkim za gratulacje, jak również za życzenia z okazji urodzin, które zbiegły się z tym ważnym momentem w mojej działalności społecznej. Pozdrawiam, Władysław Motyka".

Oto treść "Aktu Nadania Tytułu Honorowego Podhalańczyka dla Górala - Historyka - Pisarza Sz.P. Władysława Motyki "Za propagowanie chlubnych tradycji Wojsk Górskich i Podhalańskich". Ciupaga i kapelusz Strzelca Podhalańskiego będące symbolami utożsamiającymi wartości mężnych i walecznych Podhalan, niech staną się dla Pana Prezesa wyrazem ciągłej więzi z naszą formacją wojskową. Dowódca płk Tadeusz Nastarowicz. Rzeszów, dn. 26 maja 2023 roku".

Serdecznie gratulujemy i życzymy ciągu dalszego aktywnej działalności na rzecz gór i Rzeczypospolitej Polskie, szczęść Boże!

Zdjęcia: Główne oraz 2-5, 22 Facebook 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, St. szer. spec. Arkadiusz Czernicki, 6-21, Anna Motyka, BTO Milówka, RP 2023.

W dniu 15 października RP 2022, w Kamesznicy, przy Bacówce pod Gojkom, przy ulicy Bźniok 146, odbyło się wydarzenie edukacyjno - artystyczne "Karpackie lasy i góralskie śpasy", czyli " O lesie po góralsku". Było to kreatywne spotkanie leśników i górali, które owocuje współpracą na przyszłość.

Na trombicie sygnał do rozpoczęcia imprezy dał Józef Broda z Koniakowa. O 12 odmówiono Anioł Pański, modlitwę poprowadził kapelan Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II ks. Adam Ciapka. Następnie przedstawicielka Etnoscholi z Nieledwi wykonała utwór „Wysoki Beskidzie”, potem zaprezentował się cały zespół pod kierownictwem Krystyny Waligóry, która również odczytała wiersz własnego autorstwa, o przywiązaniu górali do swojej ziemi. Zgromadzonych gości przywitał prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce, Tadeusz Fiedor. Następnie członek Oddziału, Piotr Motyka przekazał informację o odznaczeniu przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, członków Oddziału: Ireny Golec z Milówki, Jadwigi Hutyry z Rycerki Dolnej oraz Wiesława Pawlusa z Wieprza, odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. Odznakę srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymał natomiast Władysław Motyka z Milówki. Odznaczenia wręczył poseł na Sejm RP Kazimierz Matuszny, w asyście prezesa Fiedora. Następnie wystąpił multinstrumentalista, góralski filozof Józef Broda, który swoimi poruszającymi słowami, grą i śpiewem, wprowadził obecnych w klimat spotkania. Potem rozpalono watrę, był czas na strawę i integrację. Tę część wydarzenia prowadził Władysław Motyka. Najpierw zaprezentowali się odznaczeni: Irena Golec, Jadwiga Hutyra i Wiesław Pawlus. Następnie swój góralski repertuar przedstawili również: Irena Stopa z Jordanowa, Halina Opalińska z Bystrej Podhalańskiej, Franciszek Pytel i Zygmunt Grzegorzek z Milówki. Występ artystyczny dał także Jan Pituła z Międzybrodzia Żywieckiego, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Kulturalnego „Roztoka”. Wykład o zbójnictwie przedstawił Rafał Grosz z Rupienki, a w pełnej krasie zaprezentowali się Beskidzcy Harnasie z hersztem Stanisławem Kubicą na czele. Nie obyło się także bez quizu na ten temat. Na zwieńczenie imprezy Kapela Grajki z Lalik i Zwardonia, porwała ludzi do tańca, umilając zgromadzonym czas.

Wśród gości byli przedstawiciele Lasów Państwowych, w tym zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach, Kazimierz Michalski, który przemówił do zgromadzonych dziękując za zaproszenie. Obecny był także zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Węgierska Górka, Wojciech Motyka oraz sekretarz Nadleśnictwa, Wiesław Skrzyp, a także Marian Sporek z Nadleśnictwa Ujsoły, a także miejscowy leśniczy Filip Antolak ze swoimi leśnikami. Obecni byli także: prezes Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego Anna Motyka, wraz z członkami stowarzyszenia, prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Kamesznicy „Proćpok” Bogusława Talik, radni Gminy Milówka: Dariusz Gołuch i Ewa Warzecha, sołtys Kamesznicy Ewa Śleziak, wójt Gminy Rajcza Zbigniew Paciorek, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej Jerzy Talik, Tomasz Tomczyk, prezes Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny oraz Krystyna Kowalczyk, prezes Bractwa św. Jana Kantego z Kęt.

W ciągu całego wydarzenia obecni byli leśnicy z Nadleśnictwa Węgierska Górka z Władysławem Żółtym, którzy zachęcali do gier, zabaw i zajęć związanych z przyrodą Karpat. Uczestnicy mieli możliwość budowania klatek lęgowych, które chętnie zabierali ze sobą do domów. Stanowiska tematyczne prezentowali także zdun Stanisław Motyka z Milówki i pszczelarz Grzegorz Wędzel z Kamesznicy, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe ze swoimi wydawnictwami, a tegoroczną publikację „Śladami Bartka. Historyczny przewodnik turystyczny”, przedstawił Wiesław Snaczke ze Związku Rodzin Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Organizatorami wydarzenia był Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce wraz z świętującym 30 lat istnienia stowarzyszeniem Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe. Współorganizatorami wydarzenia były Nadleśnictwa: Węgierska Górka, Ujsoły i Jeleśnia, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamesznicy „Proćpok”, a także Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obsługę medialną wydarzenia zapewnił portal beskidlive.pl, a imprezę nagłaśniał Piotr Górecki. Pierwsze tego typu wydarzenie zgromadziło licznych miłośników góralszczyzny i lasów, będzie kontynuowane w następnych latach. Dzięki Bogu, wymodlona pogoda dopisała i aura również sprzyjała spotkaniu. Wszystkim zaangażowanym w jego organizację i przybyłym gościom, składamy podziękowania i do następnego razu. Darzbór, szczęść Boże!

Autor: Piotr Motyka, Milówka, RP 2022.

Źródło: Związek Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II Oddział Górali Żywieckich w Milówce / Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce, RP 2022.