Ślebode wymyślił dlo nos Bóg

coby sie cłek w Niebie zbudzić móg!

Zwyciynstwa, mondrości,

prowdy i miyłości,

spokoju, scyńscio,

zdrowio i godności.

Tak Wom Boze dej

na ty Godni Świynta i na Nowy Rok!

Władysław Motyka z rodziną

(Inspiracja: Marek Grechuta „Wolność”)

W tym roku nasze stowarzyszenie, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe z Milówki, realizowało projekt "Kurierzy z Żywiecczyzny na polsko - węgierskim szlaku", oprócz licznych spotkań i wydarzeń, jego owocem jest najnowsza publikacja Władysława Motyki o tym samym tytule, dotycząca wątku kurierów z Żywiecczyzny czasu II wojny światowej. Dziękujemy Instytutowi Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka za wsparcie realizacji projektu. Wszystkich zainteresowanych prelekcję na ten ważny dla naszej lokalnej społeczności temat, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 508 352 005.

Szczęść Boże! :)

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, AD 2023.