KWW Nasz Dom zachęca do udziału w wyborach i głosowania na swoich kandydatów do Rady Gminy Milówka i na kandydata na Wójta Piotra Motykę. Oto treść informacji:
Szanowni Państwo, już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w Gminie Milówka. Przedstawiamy wszystkich naszych kandydatów i zachęcamy do głosowania. Prosimy o udostępnienie i podanie dalej!
KANDYDAT NA WÓJTA GMINY MILÓWKA: Piotr Motyka
KANDYDACI DO RADY GMINY MILÓWKA:
Okręg 1: Paweł Klemczak
Okręg 2: Marek Płoskonka
Okręg 3: Piotr Kąkol
Okręg 4 : Piotr Motyka
Okręg 5: Paweł Jabłeka
Okręg 7: Tadeusz Okrzesik
Okręg 8: Maria Duraj
Okręg 13: Marek Gańczorz
 
PROGRAM KWW NASZ DOM:
INFRASTRUKTURA:
- Działania na rzecz uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem nowych potrzeb mieszkańców i inwestorów
- Budowa nowych dróg i chodników, we współdziałaniu z władzami powiatowymi w tym zakresie
- Budowa barier wzdłuż dróg ze stromymi urwiskami
- Budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod potrzeby mieszkaniowe
- Budowa nowych lamp, w tym lamp solarnych
- Budowa placów zabaw w różnych częściach gminy
BEZPIECZEŃSTWO:
- Wzmocnienie monitoringu gminnego, zwłaszcza w miejscach publicznych i wokół głównych skrzyżowań
- Wzmocnienie współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i ich ciągłe doposażanie
- Działanie na rzecz utworzenia obronnej organizacji paramilitarnej
EDUKACJA:
- Bieżące wsparcie istniejących placówek przedszkolnych i szkolnych oraz realizacja projektów je rozwijających
- Wspieranie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów
- Przywrócenie Młodzieżowej Rady Gminy
TURYSTYKA:
- Tworzenie nowych ścieżek pieszych, rowerowych i nordic walking, w miarę możliwości łączących sołectwa
- Promocja walorów turystycznych gminy, wraz z przedsiębiorcami
- Działanie na rzecz budowy tężni solankowej oraz kąpieliska rzecznego latem, zaś zimą lodowiska
KULTURA:
- Działania na rzecz odnowienia byłego kina "Tęcza"
- Stworzenie nowej wakacyjnej imprezy folklorystycznej
- Wspieranie imprez kulturalnych we wszystkich sołectwach
- Organizacja regularnych spotkań z ciekawymi ludźmi
- Przywrócenie lauru "Zasłużony dla Gminy Milówka"
SPORT:
- Stworzenie centrum Teqballa, jednego z najszybciej rozwijających się sportów na świecie
- Działania na rzecz rozbudowy skate park’u
- Organizacja masowej imprezy biegowej
SPRAWY KOMUNALNE:
- Przywrócenie zbiórki gabarytów raz do roku
- Walka z dzikimi wysypiskami śmieci, dodatkowe kosze na śmieci
- Uruchomianie i utrzymanie publicznych toalet w centrum dla mieszkańców i turystów
SPRAWY SOCJALNE:
- Pomoc seniorom w zakresie realizowania ich potrzeb bytowych i socjalnych
- Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym likwidacja barier architektonicznych
- Wspieranie akcji charytatywnych
W kwestii ogólnej sposobu zarządzania gminą proponujemy aktywny model pełnienia funkcji Wójta Gminy, zatrudnienie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz upowszechnienie modelu konsultacji, jako normy komunikacji między Urzędem, Wójtem i Radą a mieszkańcami Gminy Milówka.
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, Bóg zapłać i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mieszkańcom Gminy Milówka, Milówki, Kamesznicy, Lalik, Nieledwi i Szarego. Miłego Piątku Wielkanocnego, szczęść Boże! ????
 
Źródło: Piotr Motyka - Kandydat na Wójta Gminy Milówka i KWW Nasz Dom, Milówka, AD 2024. 
Kandydat na Wójta Gminy Milówka, Piotr Motyka opublikował nowy spot, w którym przedstawia program wyborczy. Oto treść informacji:
 
" Zachęcam do obejrzenia naszego spotu wyborczego, w którym mówię o naszym programie wyborczym, planie zagospodarowania przestrzennego, rozwoju turystyki, sportu i kultury, a także o edukacji, sprawach socjalnych, komunalnych jak i bezpieczeństwa. Serdecznie dziękuję tym, którzy wzięli udział w realizacji operatorowi i montażyście Wiktorowi Martoszowi oraz Marcie i Kacprowi, którzy nim wystąpili, a także Tomkowi za wsparcie techniczne, Bóg zapłać! Dzięki Bogu w czasie kręcenia dopisała pogoda, więc wszystko wyszło, jak należy. Jak to się mówi i pokazuje prosimy o głos, czyli "vote". Szczęść Boże! ???? " 
Źródło: Piotr Motyka - Kandydat na Wójta Gminy Milówka i KWW Nasz Dom, Milówka, AD 2024. 

Piotr Motyka, kandydatem na Wójta Gminy Milówka: 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Milówka!

Nazywam się Piotr Motyka. Mam 34 lata. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie z zakresu gospodarki, zarządzania oraz bezpieczeństwa publicznego. Zdobywałem wiedzę na uczelniach w Warszawie, Budapeszcie i Pradze. Jestem listonoszem i nauczycielem języka węgierskiego. Pracowałem jako doradca bankowy i dziennikarz. Od lat czynnie działam na rzecz Gminy Milówka będąc pomysłodawcą, koordynatorem oraz współorganizatorem różnych akcji, inicjatyw i wydarzeń we współdziałaniu z lokalnymi organizacjami. Kandyduję na Wójta Gminy Milówka z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Dom w celu działania na rzecz rozwoju naszych ukochanych miejscowości, Milówki, Kamesznicy, Lalik, Nieledwi i Szarego, byśmy żyli w gminie na miarę naszych marzeń!
7 kwietnia proszę Państwa o głos, za co z góry serdecznie dziękuję, Bóg zapłać!
Z poważaniem, Piotr Motyka ????
MOJE DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA DLA GMINY MILÓWKA:
- Członek Rady Sołeckiej w latach 2015 - 2019
- Działacz lokalnych organizacji z Milówki, Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego oraz Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II, a także wspólnoty Ruchu Czystych Serc i Chóru Męskiego w Milówce
- Założyciel i prowadzący internetowe forum „Milówka Młodych”, dostarczające informacje o sprawach Milówki, w tym autor krzyżówki „Milówki Młodych” dotyczącej tematyki Milówki oraz umiejscowionego w Milówce teledysku do utworu, w ramach akcji „hot16challenge” wspierającej służby medyczne w czasie pandemii.
- Koordynator projektu i konferansjer w czasie wydarzenia „Odpust Góralski na Matkę Boską Zielną” w Milówce z okazji Roku Górali w Województwie Śląskim AD 2021.
- Koordynator projektu "Węgierskie ślady Józefa Szczotki, słynnego górala z Milówki" w AD 2022.
- Pomysłodawca i współorganizator wydarzenia „Poezja rodnej ziemi. Spotkanie z poetkami i poetami z Milówki” w AD 2023.
- Pomysłodawca powstania Ławeczki Papieskiej z okazji 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, św. Jana Pawła II, umiejscowionej przy Kaplicy na Juraszce.
- Inicjator odrestaurowania Tablicy Smoleńskiej w centrum Milówki.
- Autor serii wywiadów z ludźmi tradycji i góralszczyzny z terenu Gminy Milówka.
- Autor wielu artykułów i fotorelacji z wydarzeń w Gminie Milówka.
Kandydat na Wójta Gminy Milówka Piotr Motyka oraz KWW Nasz Dom.