Nagranie zawierające najbardziej popularne utwory z Żywiecczyzny.