W dniu 26 października RP 2022, podczas briefingu prasowego w Kamesznicy, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki ogłosił, że w Kamesznicy rozpocznie się budowa cmentarza wojenneego żołnierzy zgrupowania partyzanckiego kpt. Henryka Flamego „Bartka”.

„Drodzy państwo, społecznicy, nasza pamięć jest często zapisana w środowiskach lokalnych i za to serdecznie dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami i dbacie o to, aby prawda o polskiej historii żyła także tutaj na Żywiecczyźnie” - mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Następnie kontynuował: „W styczniu 1945 roku, w ostatnim rozkazie Komendanta Głównego Armii Krajowej wprost zapisano: „Dalszą swą walkę prowadźcie w kierunku pełnego odzyskania niepodległości i ochrony ludności cywilnej”, dlatego wszyscy ci, którzy postanowili walczyć nadal z nowym okupantem, z systemem komunistycznym, w ramach podziemia antykomunistycznego, a dziś nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi i Żołnierzami Niezłomnymi, walczyli wciąż o tę samą niepodległość, którą Niemcy i Sowieci zabrali nam w roku 1939. Ci najwierniejsi z wiernych nadal wypełniali swoją przysięgę złożoną, czy to przed rokiem 1939, czy w podziemnej konspiracji. Dziś są częścią naszej narodowej pamięci”.

Podkreślił także: „Tutaj na Żywiecczyźnie, legendą pozostaje Henryk Flame „Bartek” i Jego zgrupowanie, które było częścią Narodowych Sił Zbrojnych, a więc podziemnej konspiracji dążącej do odzyskania polskiej niepodległości w warunkach wojny i warunkach powojennych po roku 1945. Henryk Flame i Jego podkomendni są dziś legendą i wzorami postaw w walce o Polskę niepodległą i wolną. Komuniści nie radzili sobie z nimi, przegrywali starcia. Jego oddział prowadził akcje ekspropriacyjne, rozbijał posterunki milicji, wykonywał wyroki na zdrajcach polskiego narodu. Wobec tego komuniści postanowili dokonać rzeczy haniebnej i zamordować żołnierzy „Bartka” we śnie, w wyniku operacji „Lawina”. Mija blisko 80 lat od tamtych wydarzeń i nadchodzi czas, aby żołnierze Henryka Flamego „Bartka” mieli jedno miejsce, w którym polski naród, polskie władze, a także Instytut Pamięci Narodowej, będą pochylać czoło nad ich pięknymi czynami i ich pięknymi życiorysami. Wiemy, jak długi to był proces trwający od 2018 roku. (...) Jesteśmy tutaj po to, aby podzielić się z Państwem, tragiczną ich historią, którą Państwo znacie, ale też historią o zwycięstwie prawdy nad kłamstwem i dobra nad złem”.      

Podziękował także osobom zaangażowanym w proces tworzenia kwatery, szczególnie przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej, z dyrektorem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, Adamem Siwkiem oraz oddziałowi IPN w Katowicach, dyrektorowi Andrzejowi Sznajderowi oraz pracownikom oddziału, a także władzom samorządowym. Poinformował, że cmentarz ma zostać otwarty wiosną RP 2023.

Głos zabrał także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, który dziękował tym, którzy przyczynili się do tego, że cmentarz powstanie. Stwierdził, że kończy się walka o powrót żołnierzy do gór oraz że miał zaszczyt podpisać zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Cmentarza Wojennego Żołnierzy NSZ na terenie Kamesznicy, 21 października RP 2022, które następnie przekazał prezesowi IPN. Złożył także obietnice, że Wojewoda Śląski będzie opiekował się tym miejscem, ponieważ jest święte dla wszystkich ludzi gór, dla wszystkich Polaków.        

Starosta żywiecki Andrzeja Kalata mówił, że najważniejsze, że ten cmentarz będzie tutaj, na tym terenie, gdzie żołnierze działali i walczyli i że jest to oddanie sprawiedliwości im i ich rodzinom. Stwierdził także, że władza komunistyczna nie tylko zabiła ich fizycznie, ale starała się całkowicie zabić pamięć o nich, natomiast powstanie tego cmentarza jest przywróceniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Szczególnie dziękował Wojewodzie Śląskiemu, Jarosławowi Wieczorkowi.

Wójt Gminy Milówka dr Robert Piętka wspomniał, że to wyjątkowe wydarzenie dla całej Żywiecczyny, a szczególnie dla Gminy Milówka i Kamesznicy. Podkreślił, że oprócz Wojewody Śląskiego, który zapowiedział dbanie o cmentarz, jest przekonany, że na miejscu również są ludzie, którzy o niego należycie zadbają, wymienił przedstawicieli Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny oraz Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce, a także rodziny pomordowanych żołnierzy. Podziękował także przedstawicielom IPN: dyrektorowi Oddziałowi IPN, Andrzejowi Sznajderowi, Janowi Kwaśniewiczowi i Stanisławowi Twardochowi. Podkreślił także, że Kamesznica leżąca u stóp Baraniej Góry, jest adekwatną lokalizacją dla powstania cmentarza. Stwierdził również, że jest to wydarzenie historyczne, ponieważ jesteśmy świadkami otwierania cmentarza wojennego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kamesznica, Gmina Milówka i cała Żywiecczyzna czują się zaszczycone i wyróżnione.

Na pytanie dziennikarza, dotyczące tego, ilu bohaterów zostanie pochowanych na cmentarzu, w momencie otwarcia, dyrektor Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, odpowiedział, że cmentarz jest przewidziany na pomieszczenie szczątków wszystkich żołnierzy zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”, którzy zginęli w zbrodniczej operacji „Lawina”. Na razie odnaleziono szczątki około połowy ofiar, jednak poszukiwania trwają. Na 17 grobach pojawią się nazwiska osób, które zostały zidentyfikowane. Podkreślił także, że od strony koncepcyjnej starano się wpisać w piękny pejzaż okolicy i lokalną estetykę architektury.

Pojawiło się także pytanie, czy Henryk Flame „Bartek”, pochowany obecnie w Czechowicach - Dziedzicach, zostanie przeniesiony i spocznie wraz ze swoimi żołnierzami. W odpowiedzi usłyszano, że ta decyzja należy do rodziny i na razie takiej woli nie było, ale jakby była, to miejsce zostanie przygotowane.    

Obecni na konferencji byli także dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, wójt gminy Węgierska Górka, Piotr Tyrlik, a także proboszcz parafii w Kamesznicy, ks. Stanisław Joneczko.

Następnie uczestnicy przeszli na cmentarz komunalny, gdzie odsłonięta została tablica, która jest sui generis kamieniem węgielnym cmentarza, trwałym znakiem wskazującym na podjęcie przez Instytut Pamięci Narodowej zadania, jakim jest godne uczczenie żołnierzy NSZ zamordowanych przez reżim komunistyczny w ramach operacji „Lawina". W imieniu rodzin Żołnierzy Wyklętych głos zabrał wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik, który podzielił się wspomnieniami rodzinnymi, podziękował za rozpoczęcie budowy kwatery oraz zaapelował o nieustawanie w poszukiwaniach poległych. Następnie odśpiewano hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego” oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Wśród uczestników spotkania obecni byli m.in. przedstawiciele Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II Oddziału Górali Żywieckich w Milówce, honorowy prezes oddziału Władysław Motyka, prezes Tadeusz Fiedor i członek zarządu Piotr Motyka z Milówki, a także przedstawiciele Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny, z prezesem Tomaszem Tomczykiem i Stowarzyszenia Dzieci Serc z prezes Jadwigą Klimondą na czele. Obecne byli również przedstawiciele mediów, relacjonujący wydarzenie.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym pismem kierowanym do władz i mieszkańców Gminy Milówka, wspierającym powstanie Cmentarza Żołnierzy Wyklętych sprzed ponad 4 lat, w czasie trwającej batalii o powstanie cmentarza w Kamesznicy, w linkach pod artykułem. Podpisały się pod nim wówczas: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe z Milówki, z prezes Anną Motyką, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce, z prezesem Tadeuszem Fiedorem, Sołtys Wsi Kamesznica Dariusz Gołuch, Ochotnicza Straż Pożarna z Kamesznicy z prezesem Józefem Kubicą, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "Proćpok" z prezes Małgorzatą Filary – Furowicz, Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny z prezesem Kazimierzem Tlałką, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Podbeskidzie z prezesem Władysławem Sanetrą oraz ks. Stanisław Joneczko, administrator Parafii w Kamesznicy, który przychylił się do wniosku parafian. Cieszymy się, że wspólnym wysiłkiem Instytutu Pamięci Narodowej, władz państwowych oraz samorządowych i środowisk patriotycznych, historia zmierza do szczęśliwego i godnego rozwiązania, szczęść Boże!

http://btomilowka.org/11-aktualnosci/260-oswiadczenie

http://btomilowka.org/11-aktualnosci/299-ogolnopolskie-media-pisza-o-sytuacji-zwiazanej-z-powstaniem-cmentarza-i-muzeum-zolnierzy-wykletych-w-kamesznicy

Autor relacji: Piotr Motyka, Milówka, RP 2022.

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2022.