KWW Nasz Dom zachęca do udziału w wyborach i głosowania na swoich kandydatów do Rady Gminy Milówka i na kandydata na Wójta Piotra Motykę. Oto treść informacji:
Szanowni Państwo, już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe w Gminie Milówka. Przedstawiamy wszystkich naszych kandydatów i zachęcamy do głosowania. Prosimy o udostępnienie i podanie dalej!
KANDYDAT NA WÓJTA GMINY MILÓWKA: Piotr Motyka
KANDYDACI DO RADY GMINY MILÓWKA:
Okręg 1: Paweł Klemczak
Okręg 2: Marek Płoskonka
Okręg 3: Piotr Kąkol
Okręg 4 : Piotr Motyka
Okręg 5: Paweł Jabłeka
Okręg 7: Tadeusz Okrzesik
Okręg 8: Maria Duraj
Okręg 13: Marek Gańczorz
 
PROGRAM KWW NASZ DOM:
INFRASTRUKTURA:
- Działania na rzecz uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem nowych potrzeb mieszkańców i inwestorów
- Budowa nowych dróg i chodników, we współdziałaniu z władzami powiatowymi w tym zakresie
- Budowa barier wzdłuż dróg ze stromymi urwiskami
- Budowa nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod potrzeby mieszkaniowe
- Budowa nowych lamp, w tym lamp solarnych
- Budowa placów zabaw w różnych częściach gminy
BEZPIECZEŃSTWO:
- Wzmocnienie monitoringu gminnego, zwłaszcza w miejscach publicznych i wokół głównych skrzyżowań
- Wzmocnienie współpracy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej i ich ciągłe doposażanie
- Działanie na rzecz utworzenia obronnej organizacji paramilitarnej
EDUKACJA:
- Bieżące wsparcie istniejących placówek przedszkolnych i szkolnych oraz realizacja projektów je rozwijających
- Wspieranie organizacji dodatkowych zajęć dla uczniów
- Przywrócenie Młodzieżowej Rady Gminy
TURYSTYKA:
- Tworzenie nowych ścieżek pieszych, rowerowych i nordic walking, w miarę możliwości łączących sołectwa
- Promocja walorów turystycznych gminy, wraz z przedsiębiorcami
- Działanie na rzecz budowy tężni solankowej oraz kąpieliska rzecznego latem, zaś zimą lodowiska
KULTURA:
- Działania na rzecz odnowienia byłego kina "Tęcza"
- Stworzenie nowej wakacyjnej imprezy folklorystycznej
- Wspieranie imprez kulturalnych we wszystkich sołectwach
- Organizacja regularnych spotkań z ciekawymi ludźmi
- Przywrócenie lauru "Zasłużony dla Gminy Milówka"
SPORT:
- Stworzenie centrum Teqballa, jednego z najszybciej rozwijających się sportów na świecie
- Działania na rzecz rozbudowy skate park’u
- Organizacja masowej imprezy biegowej
SPRAWY KOMUNALNE:
- Przywrócenie zbiórki gabarytów raz do roku
- Walka z dzikimi wysypiskami śmieci, dodatkowe kosze na śmieci
- Uruchomianie i utrzymanie publicznych toalet w centrum dla mieszkańców i turystów
SPRAWY SOCJALNE:
- Pomoc seniorom w zakresie realizowania ich potrzeb bytowych i socjalnych
- Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, w tym likwidacja barier architektonicznych
- Wspieranie akcji charytatywnych
W kwestii ogólnej sposobu zarządzania gminą proponujemy aktywny model pełnienia funkcji Wójta Gminy, zatrudnienie dodatkowej osoby odpowiedzialnej za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz upowszechnienie modelu konsultacji, jako normy komunikacji między Urzędem, Wójtem i Radą a mieszkańcami Gminy Milówka.
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, Bóg zapłać i życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim mieszkańcom Gminy Milówka, Milówki, Kamesznicy, Lalik, Nieledwi i Szarego. Miłego Piątku Wielkanocnego, szczęść Boże! ????
 
Źródło: Piotr Motyka - Kandydat na Wójta Gminy Milówka i KWW Nasz Dom, Milówka, AD 2024.