W dniach 12 -16 czerwca AD 2023 realizowana była kolejna część projektu Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego "Kurierzy z Żywiecczyzny na polsko - węgierskim szlaku", organizowanego przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka. W 7 szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Żywiecki odbyły się spotkania z młodzieżą, w czasie których Władysław Motyka przybliżył uczniom tematykę projektu oraz najistotniejsze zagadnienia związane z jego realizacją. Oto informacje, kiedy odbyły się spotkania w szkołach:

- 12.06.2023 Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

- 13.06.2023 - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

- 13.06.2023 - I LO im. M. Kopernika w Żywcu

- 13.06.2023 - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. J. Piłsudskiego w Żywcu Moszczanicy

- 14.06.2023 - Zespół Szkół Zawodowych im. Prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce

- 14.06.2023 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. M. Konopnickiej w Milówce

- 16.06.2023 - Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu.

Spotkania przybliżyły młodzieży ten mniej znany temat dziejów polsko-węgierskich z okresu II wojny światowej, jak też postać Patrona Instytutu Współpracy Polsko - Węgierskiej prof. Wacława Felczaka. W zajęciach wzięło udział około 400 uczniów.

Rezultatem spotkań będzie również udział młodzieży szkoły w grze terenowej oraz uroczystościach upamiętniających kurierów, planowanych na dzień 16 września 2023 r. na Abrahamowie, na granicy Żabnicy i Cięciny w gminie Węgierska Górka. Zainteresowanych tematyką projektu prosimy o kontakt z organizatorami pod adresem mailowym: btomilowka@gmail.com, lub numerem telefonu: 881 460 281.

Zdjęcia z zajęć w I LO im. M. Kopernika w Żywcu przesłane przez p. Piotra Rypienia.

Zdjęcia z zajęć w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Żywcu przesłane przez p. Lucjana Sawickiego.

Zdjęcia z zajęć w Zespole Szkół Zawodowych im. prof. J. Buzka w Węgierskiej Górce przesłane przez p. Agnieszkę Bieniek.

Dziękujemy za przesłanie zdjęć pani Agnieszce Bieniek, panu Lucjanowi Sawickiemu i panu Piotrowi Rypieniowi, Bóg zapłać!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2023.