Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe powstało w 1992 roku, od tego czasu podjęło wiele działań oświatowych, społecznych, kulturalnych, informacyjnych i wydawniczych.

 

HISTORIA STOWARZYSZENIA

 

Działania oświatowe:

 

1992 - 1997 - prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego BTO

1994 - 1996 - wymian międzynarodowa młodzieży i nauczycieli - Niemcy, Dania

1999 – 2000 – program autorski Pracowni Psychoedukacji "Impuls" z Żywca i BTO realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - projekt "Trening umiejętności wychowawczych – Jestem dobrym wychowawcą";

 

Działania społeczno - kulturalne: 

 

1992 – wystawa malarska obrazów autorstwa Rafała Golca

1993 – wystawa fotografii ks. Henryka Hubnera - „Piękno zatrzymane w kadrze"

2000 – współorganizacja I Światowego Zjazdu Górali Polskich

2010 – współorganizacja II Światowego Zjazdu Górali Polskich;

 

Działania informacyjno - wydawnicze:

 

1993 - wydawnictwo "Informator Gminy Milówka"

1995 - kaseta muzyczna „Hajdukujymy jaz pod powałe" - muzyka Beskidu Żywieckiego

1996 - książka Władysława Motyki "Tam trza kwitnoć ka sie rośnie" - Podhalański ruch regionalny na Żywiecczyźnie

1998 - kaseta muzyczna „Kraino radości, mój miły Beskidzie" – archiwalna muzyka Beskidu Żywieckiego

2000 - wydanie jednodniówki „Ochodzita" na I Światowy Zjazd  Górali Polskich

2001 - książka Władysława Motyki „Tu  był  Piotr” – Związki Jana Pawła II z Żywiecczyzną i Beskidami

2004 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik górali polskich”

2006 - książka Władysława Motyki „Góralski chodnicek Jegomościa Władysława Zązla”

2008 - książka Władysława Motyki „Za nasom ślebode, za Ojcyzne miłom” – Tradycje góralskie i górskie w Wojsku Polskim

2013 - książka Władysława Motyki „Śpiewnik karpacki”

2015 - książka Władysława Motyki „Józef Szczotka (1893-1965) - Piewca góralszczyzny” wydana w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

 

Przez cały okres działalności Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe regularnie bierze udział w organizacji tradycyjnych imprez regionalnych we współpracy ze Związkiem Podhalan oraz z innymi organizacjami pozarządowymi oraz samorządami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi, a także w konferencjach popularno - naukowychspotkaniach autorskich promujących własne wydawnictwa w całej Polsce.