"Co dalej z kinem "Tęcza" w Milówce"? To pytanie zadaje sobie z pewnością wielu mieszkańców Milówki. W celu uzyskania odpowiedzi po inaguracyjnym spotkaniu Forum "Milówka Młodych" Radna Gminy Milówka Wiesława Gacek skierowała interpelację do Wójta Gminy Roberta Piętki. W piśmie z dnia 21.07.2017 r. w odpowiedzi na interpelację z dnia 30.06.2017 r. dotyczącej m.in. własności budynku, remontu, przetargów, propozycji wykorzystania kina, konsultacji społecznych oraz stanu faktycznego budynku zawarte są następujące informacje:

 

  1. Właścicielem budynku kina "Tęcza" w Milówce jest Parafia Wniebowzięcia NMP w Milówce. Gmina Milówka posiada umowę użyczenia obiektu na okres 40 lat.
  2. Od 2014 r. w tut. Urzędzie jest poruszana kwestia remontu budynku kina "Tęcza" w Milówce. Planowanie jest pozyskanie środków zewnętrznych na jego remont.
  3. Na przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie budynku kina "Tęcza" w Milówce do chwili obecnej nie został zorganizowany żaden przetarg ani inne zamówienie publiczne.
  4. Kształt obiektu jak również układ pomieszczeń uniemożliwiają wykorzystanie obiektu w inny sposób, lecz wyłącznie jako sala widowiskowa, teatralna, kinowa, itp.
  5. Nie była zorganizowana konsultacja społeczna dotycząca planów związanych z budynkiem kina "Tęcza" w Milówce. Nie planuje się także przeprowadzenia takich konsultacji z uwagi na brak możliwości przekształcenia budynku w inną formę użytkową niż sala widowiskowa wraz z niezbędnym zapleczem.
  6. Stan techniczny obiektu wymaga kompleksowego remontu zarówno konstrukcji jak również wszystkich instalacji wewnętrznych. Zgodnie z przeprowadzoną obowiązkową kontrolą techniczną obiektu, do czasu wykonania remontu budynek nie może być użytkowany.

 

Mieszkańcy Gminy Milówka oczekują, że budynek kina "Tęcza" w Milówce zostanie wyremontowany i przywrócony do użytku z pożytkiem dla mieszkańców i Gminy. Zastanawiamy się kiedy to nastąpi?

Źródło: Milówka Młodych, Milówka RP 2017.

Autor zdjęć: Piotr Motyka, Milówka Młodych, Milówka RP 2017.