Ślebode wymyślił dlo nos Bóg

coby sie cłek w Niebie zbudzić móg!

Zwyciynstwa, mondrości,

prowdy i miyłości,

spokoju, scyńscio,

zdrowio i godności.

Tak Wom Boze dej

na ty Godni Świynta i na Nowy Rok!

Władysław Motyka z rodziną

(Inspiracja: Marek Grechuta „Wolność”)