W dniu 28 października RP 2023, delegacja przedstawicieli Żywiecczyzny wzięła udział w Dniach Kurierów Tatrzańskich, organizowanych w Zakopanem przez Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Fundację im. Wacława Felczaka oraz Urząd Miasta Zakopane. W tym roku były one szczególne, gdyż przypadły w 30 rocznicę odejścia do Pana, dwóch wybitnych kurierów, śp. profesora Wacława Felczaka oraz śp. Stanisława Marusarza.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą o godzinie 14 w zabytkowym kościele św. Klemensa przy ul. Kościeliskiej. Homilię wygłosił ks. infułat Stanisław Olszówka, który był obecny również na pogrzebie śp. Wacława Felczaka w RP 1993. Przybliżył zebranym jego postać oraz okoliczności zgonu Stanisława Marusarza na tym pogrzebie. W świątyni obecnych były poczty sztandarowe, między innymi Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce im. św. Jana Pawła II w Milówce oraz licznie przybyłej młodzieży ze szkół z Zakopanego. Z kościółka uczestnicy przeszli na pobliski cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie przy Tablicy Kurierów Tatrzańskich, zrobiono pamiątkowe zdjęcia. Następnie złożono wieńce przy grobach zasłużonych kurierów. Ich odejście wiąże się z niezwykłą historią. Dla Stanisława Marusarza, który był także wybitnym skoczkiem narciarskim, Wacław Felczak był dowódcą z czasów konspiracji. Marusarz zasłabł w czasie wygłaszania mowy pogrzebowej na cześć Felczaka i zmarł. W taki sposób ich życie spięło się klamrą, aż po moment odejścia z tego świata.

Po uroczystości na Pęksowym Brzyzku zebrani goście udali się do Czerwonego Dworu, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość z okazji Święta Węgier, w czasie której upamiętniono także 67 rocznicę Powstania Węgierskiego. Tam miały miejsce okolicznościowe przemówienia, występ artystyczny oraz oficjalne przyjęcie.

Wśród zgromadzonych obecni byli m.in. JE Ambasador Węgier Orsolya Kovács wraz z ojcem, legendą współdziałania Polski i Węgier, Istvánem Kovácsem, JE Konsul Generalny Węgier w Krakowie, Tibor Gerencsér wraz z małżonką, prezes zarządu Fundacji im. Wacława Felczaka, Karol Biernacki, wiceburmistrz Zakopanego, Agnieszka Nowak - Gąsienica oraz dyrektor Instytutu Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Maciej Szymanowski, a także liczne grono znanych i cenionych działaczy zaangażowanych w sprawy przyjaźni polsko - węgierskiej.

Wyraźnie swój udział zaznaczyli przedstawiciele Żywiecczyzny, którzy przybyli do Zakopanego w ramach realizacji projektu „Kurierzy z Żywiecczyzny na polsko – węgierskim szlaku”, współfinansowanego przez Instytut Współpracy Polsko - Węgierskiej im. Wacława Felczaka. W skład delegacji weszli, między innymi: prezes Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego Anna Motyka, honorowy prezes Oddziału Górali Żywieckich w Milówce Związku Podhalan, Władysław Motyka, wraz z członkami Oddziału, Czesławem Kubieniem i Jackiem Kaletą oraz koordynatorem projektu, Piotrem Motyką, przedstawiciele rodziny kuriera żywieckiego, śp. Franciszka Pieli, Stefan i Paweł Piela, członkowie Stowarzyszenia Beskidzkich Maczkowców, Dominik Grzegorzek oraz Andrzej Sitko, a także działacz społeczny i fotograf Wacław Morawski.

Było to wspaniałe wydarzenie, które utrwaliło tradycyjne więzi polsko – węgierskie i upamiętniło bohaterskich kurierów, dzięki którym Polska może dziś cieszyć się niepodległością, szczęść Boże!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2023.