Książka opisuje związki papieża Jana Pawła II z Beskidem Żywieckim.