Wdzięczny Bogu za możliwość działania w Radzie Sołeckiej w Milówce w latach 2015-2019, chciałbym podziękować za współpracę w minionej kadencji Panu Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz wszystkim, z którymi współpracowałem przy podejmowanych działaniach. To cenne doświadczenie. Życzę powodzenia Sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej w nadchodzącej kadencji, szczęść Boże! Działamy dalej!

Piotr Motyka

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2019.