Drukuj
Kategoria: Aktualności

Piotr_W_Motyka_-_Wybr.jpg

W procesie racjonalnego wyboru, jakiegokolwiek, ale także tego decydującego o sprawach życiowych, społecznych, politycznych należy zwrócić uwagę na trzy aspekty: inteligencję, wiedzę oraz mądrość.

Inteligencja, jest czymś wrodzonym, czymś, z czym się rodzimy. Każdy rodzi się z różnymi talentami, możliwościami, i tak jedni mogą cieszyć się wyjątkową inteligencją, inni zaś urodą. Są też tacy, co mogą się cieszyć tym wszystkim na raz, albo cieszyć się tym, że tego wszystkiego nie mają ponad miarę. Każdy dysponuje tymi cechami, w takim zakresie, który pozwala mu żyć. Oczywiście w tle toczy się spór, o to na ile inteligencję możemy kształtować i rozwijać w czasie, jednak rodzimy się z określonymi predyspozycjami, zdolnościami dlatego w tym kontekście można stwierdzić, że inteligencja jest wrodzona.

Idąc dalej, mamy wiedzę, czyli to, co zostało nabyte. Ktoś poświęcił się nauce, zdobywaniu wiedzy, była to jego świadoma, choć bywa, że bardziej wymuszona lub niewymuszona decyzja. Wiedza ma ogromne znaczenie, nie należy jej lekceważyć. Pytanie, czy dziś docenia się ją? Z pewnością jest ona na wyciągnięcie ręki, dostępność do internetu, bibliotek jest na porządku dziennym. Nie można jednak założyć, że codzienne przeglądanie newsów, czy mediów społecznościowych da nam ogrom wiedzy. Warto być na bieżąco, ale wydaje się, że największy jej zastrzyk wciąż gwarantują sprawdzone, specjalistyczne książki, czasopisma, przygotowane przez rzetelnych naukowców. Obecnie możemy stwierdzić, że mamy dostęp do wiadomości i od człowieka zależy, czy się na nie zdecyduje, czy będzie szczęśliwszy, jeśli ominie takowe arkana szerokim, triumfalnym łukiem. Inteligentne analizowanie zdobytej wiedzy otwiera nam wrota do podjęcia słusznej decyzji, ale jest jeszcze jedna rzecz...

Wreszcie dochodzimy do kluczowej sprawy, to jest mądrości. Żyjemy w czasach, gdy wszyscy są mądrzy, niewielu takich, co złożą autokrytykę nazywając siebie głupimi. W czasach wszechobecnego kultu bycia top, trendy i super, to po prostu nie przystoi, dlatego dziś mamy samych mądrych ludzi, a głupich nie uświadczysz. Osobiście nie miałbym nic przeciwko, a daj Panie Boże, czy tak jednak jest rzeczywiście? Stwierdziliśmy, że inteligencja jest czymś wrodzonym, wiedza nabytym, a czym jest mądrość? Mądrość jest czymś darowanym. Zdobycie mądrości zakłada wyrzeczenie się pychy, bożka własnego ego, samowystarczalności i żądzy władzy, na rzecz przyjęcia pokornej postawy wobec życia. Życie jest delikatne, więc życie w sposób niedelikatny jest sprzeczne z naturą człowieka. Ludzkie życie jest kruche, od poczęcia do śmierci. W jaki sposób można postąpić w mądrości, by w pełni zasłużyć na ten dar? Oddajmy słowo Modlitwie o mądrość, zaczerpniętej z Księgi Mądrości, którą w parze z Księgą Mądrości Syracha polecam czytać regularnie wszystkim, zarówno wierzącym, jak i poszukującym, czy niewierzącym: 1 Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem 2 i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, 3 by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował - 4 dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! 5 Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. 6 Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany. 7 Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. 8 Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania - obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku. 9 Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. 10 Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. 11 Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. 12 I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca. 13 Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? 14 Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, 15 bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. 16 Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 17 Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? 18 I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich Mądrość. (Mdr 9,1-18)”. W rzeczy samej mądrość jest darem od Boga. To dlatego wśród siedmiu darów Ducha Świętego, Dar mądrości jest na pierwszym miejscu. O to się trzeba modlić.

Niech nasza inteligencja, jaka by nie była, poparta wiedzą, bez względu na to jaka będzie, bazuje na ugruntowanym fundamencie mądrości, pochodzącej od Boga, a wtedy nasze wybory z pewnością będą właściwe, miłe nam i Bogu, tego życzę wszystkim i sobie, niech tak się stanie, Amen!

Autor: Piotr W. Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2021.