Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z zaleceniem Pana Sołtysa - Sławomira Salamona Rada Sołecka w kadencji 2015-2019 będzie działała w następujących komisjach:

1. Komisja Bezpieczeństwa, Ładu i Porządku Publicznego w składzie:
 
- Bogumiła Kubas
- Bernadetta Krzepina
- Andrzej Kamiński
- Piotr Motyka

2. Komisja Sportu, Kultury i Młodzieży w składzie:
 
- Ewa Kojro
- Piotr Motyka
- Anna Łagosz

3. Komisja Gospodarki i Infrastruktury w składzie:
 
- Jarosław Zeman
- Jan Kąkol
- Maria Palki

4. Komisja do spraw Społecznych, Starszych i Niepełnosprawnych w składzie:
 
- Sławomir Salamon
- Anna Tomzik
- Ewa Kojro
- Bogumiła Kubas
 
W podanych sprawach zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami Komisji Rady Sołeckiej.