W dniu 25 maja RP 2022, w czasie XLIV sesji Rady Gminy Milówka, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kamiński został odwołany. Z 14 radnych, którzy wzięli udział w głosowaniu, za odwołaniem głosowało 8 radnych, 4 radnych było przeciw, 2 radnych się wstrzymało.
Krzysztof Kamiński był wieloletnim Przewodniczącym Rady Gminy, uważanym za jednego z najbliższych współpracowników Wójta Gminy Roberta Piętki, obydwaj związani są z zawodem nauczyciela. Odwołanie wydaje się być wynikiem narastającego, od jakiegoś czasu, konfliktu między Wójtem Piętką, a Przewodniczącym Kamińskim dotyczącego wydatkowania środków publicznych. W mijających latach, to jeden z najbardziej widocznych podziałów w obozie wójta i radnych, którzy uzyskali mandat z KWW Sołectw Gminy Milówka.
Nowym Przewodniczącym Rady Gminy Milówka, został Dariusz Kocierz z Lalik, który kiedyś pełnił już tę funkcję. Za głosowało 11 radnych, przeciw 2 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zdjęcia pochodzą z ogólnodostępnej transmisji sesji Rady Gminy Milówka dostępnej pod adresem: sesje.live . Całość sesji dostępna tutaj: https://sesje.live/katalog/śląskie/2417000-żywiecki/2417092-urzad-gminy-milowka//transmisje/2279 .
Źródło: Milówka Młodych, Milówka, RP 2022 / sesje.live .