W dniu 5 kwietnia RP 2022 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Milówce, przedstawiciel stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe i forum Milówka Młodych, a także absolwent Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Milówce, Piotr Motyka, przeprowadził warsztaty historyczne i geopolityczne. W ich ramach młodzież z klas: 7b, 8a, 8c, 8b i 7a, mogła zagrać w grę karcianą „Trimarium”, dzięki której zdobyła dodatkową wiedzę o idei Trójmorza i państwach Europy Środkowej, tworzących tę inicjatywę: Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.

Prowadzący przedstawił zarys idei Międzymorza, koncepcji politycznej, wynikającej z historii, która sięga Unii w Krewie z RP 1385, czasów królów, św. Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły, a także Unii lubelskiej z RP 1569 i stworzonej wówczas Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W jakiś czas potem w RP 1637, powierzchnia Rzeczpospolitej stanowiła 990 000 tysięcy km2, a kraj sięgał prawie od morza do morza. W wyniku rozbiorów Polska utraciła suwerenność i zniknęła z mapy świata, ale nie zniknęli Polacy. Ideę współpracy niezależnych państw w Europie Środkowej, na emigracji, kontynuował książe Adam Jerzy Czartoryski. Po odzyskaniu niepodległości w RP 1918, w środowisku marszałka Józefa Piłsudskiego również propagowana była idea Międzymorza, jako sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa przed ekspansywną polityką niemiecką i rosyjską. Wybuch II wojny światowej, a następnie lata reżimu komunistycznego, oddaliłe tę ideę, ale po ponownym odzyskaniu suwerenności w RP 1989, koncepcja znów stała się aktualna. W RP 1991 utworzona została Grupa Wyszehradzka, którą obecnie tworzą Polska, Węgry, Czechy i Słowacja. W RP 2015 z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji, Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović powołano Inicjatywę Trójmorza. W następnym czasie jej działalność wspierał m.in. amerykański prezydent Donald Trump, chęć akcesu zgłosiły Ukraina i Mołdawia, a także utworzono Fundusz Trójmorza, którego celem są inwestycje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie Trójmorza w trzech obszarach – transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce. Jednym z flagowych projektów jest trasa Via Carpatia łącząca Kłajpedę na Litwie, z Salonikami w Grecji. W czasie warsztatów prelegent podkreślił również położenie Milówki, z której w podobnym czasie można dostać się do 5 stolic regionu: Warszawy, Budapesztu, Pragi, Bratysławy i Wiednia oraz życzył młodzieży, by mogła kiedyś bardziej poznać kraje Trójmorza, odwiedzając je.

Pomysłodawcą gry Trimarium jest Maciej Trojnar, a wydawcą Fundacja Jagiellońska, która udsotępniła możliwość skorzystania z niej Piotrowi Motyce. Warsztaty możliwe były dzięki życzliwości nauczycielek historii: pani Lucynie Tokarczyk oraz pani Jolanty Nedwidek, a także dyrektor szkoły pani Iwonie Cieślak. Wspaniałej młodzieży z Milówki, w liczbie 102 osób, która z zaangażowaniem poznawała tajniki Trójmorza, mierząc się z pytaniami, które zaskoczyłyby wielu dorosłych, oraz wszystkim, dzięki którym było możliwe przeprowadzenie tych zajęć, serdecznie dziękujemy, szczęść Boże!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe/Milówka Młodych, Milówka, RP 2022.