Jak ważny w nauce historii jest przełożenie jej na nasze codzienne życie zdaje sobie sprawę każdy porządny nauczyciel historii. Do takich z pewnością należy pani mgr Lucyna Tokarczyk, która wraz z grupą młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Milówce wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca w Milówce. Wpierw przy obelisku żołnierzy Antoniego Bieguna „Sztubaka”, ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”, a następnie biorąc udział w wykładzie specjalisty od spraw podziemia niepodległościowego w Beskidzie Żywieckim i Śląskim, autora książek m.in. „Chrystus za nas, my za Chrystusa” dr. Tomasza Greniucha. Młodzi ludzie często szukają emocji w amerykańskich filmach, natomiast te historie, które przytaczał historyk na wykładzie, dziejące się przecież na naszych terenach wystarczyłyby za kanwę dla niejednego filmu. Młodzież słuchającą z zainteresowaniem o losach swoich przodków, biorąca czynny udział w uroczystościach patriotycznych to podnoszący na duchu widok, szczególnie w tych czasach, w których należy pamiętać i przypominać o tym, jak wielką wartością jest wolna i niepodległa Ojczyzna, Polska. Za to zaangażowanie należą się serdeczne podziękowania, Bóg zapłać!

Źródło: Milówka Młodych, Milówka, RP 2022.