W dniu 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O czynie Niezłomnych pamięta Żywiecczyzna. O godzinie 10 odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Ciścu, której przewodniczyli ks. Prałat Władysław Nowobilski, który wygłosił kazanie oraz ks. Proboszcz Marek Nieciąg. Następnie złożono kwiaty przy symbolicznym grobie Żołnierzy Wyklętych. Po przejeździe do Milówki uczestnicy złożyli kwiaty przy obelisku żołnierzy Antoniego Bieguna „Sztubaka”, ze zgrupowania Henryka Flamego „Bartka”. W Starej Remizie obok Urzędu Gminy Milówka wykład o żołnierzach podziemia niepodległościowego w Beskidzie Żywieckim i Śląskim wygłosił dr Tomasz Greniuch. Następnie wyruszono na Zapolankę, we wsi Złatna, w Gminie Ujsoły, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy oddziału NSZ Stanisława Kopika „Zemsty”, prowadzącym był przewodnik górski Andrzej Ryłko. W wydarzeniu wzięli udział między innymi: członek Zarządu Sejmiku Województwa Śląskiego Beata Białowąs, radni Sejmiku Województwa Śląskiego Agnieszka Biegun oraz Stanisław Baczyński, którzy pośmiertnie odznaczyli polonijnego działacza społecznego i dyrygenta Janusza Sporka, rodem z Żywiecczyzny, „Złotą odznaką honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Tę odznakę odebrał jego syn, Sebastian. Obecne były też poczty sztandarowe Związku Podhalan, Stowarzyszenia Dzieci Serc, Rycerstwa Niepokalanej oraz Archikonfraterni Literackiej. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny, Związek Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II Oddział Górali Żywieckich w Milówce, SRŻ NSZ VII Okręgu Śląskiego i Inspektorat WIN Beskidy. Patronat zaś objęli: poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża, Wójt Gminy Milówka Robert Piętka oraz Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Jesteśmy winni pamięć bohaterom walk o pełną niepodległość Polski, cześć ich pamięci, Amen!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2022.