" PRAGNIESZ ZROZUMIEĆ TAJEMNICĘ MIŁOŚCI I CIERPIENIA ZAPUŚĆ KORZENIE SWOJEGO BYTU W CHRYSTUSIE " - O.ANTONI JOZAFAT NOWAK OFM