" TRZEBA Z KAŻDEGO DOŚWIADCZENIA WYCIĄGNĄĆ POZYTYWNE WNIOSKI " - O.ANTONI JOZAFAT NOWAK OFM