" CUD ODKUPIENIA PRZERASTA CUD STWORZENIA " - O. ANTONI JOZAFAT NOWAK OFM