Kochana Mamo,

jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy, kochamy...

kochające Cię, dzieci!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2019.