Władysław Motyka: Józef Szczotka, 1893-1965. Piewca góralszczyzny. (Milówka 2015)

Publikacja o powyższym tytule to pozycja bardzo cenna dla Milówki, z której Józef Szczotka pochodził, w której żył, pracował i działał, także dla regionu żywieckiego i tradycyjnej kultury ludowej, którą badał, dokumentował i promował oraz dla całej góralszczyzny. Ma charakter biografii, ukazuje nietuzinkową postać żywieckiego regionalisty, folklorysty, nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, żołnierza i legionisty. Także animatora życia kulturalnego w Milówce i na Żywiecczyźnie. Aktora, twórcę muzyki, widowisk teatralnych i folklorystycznych, mistrza słowa, gawędziarza, poetę, satyryka, człowieka obdarzonego wielkim poczuciem humoru.

Dnia 26 października 2015 roku, w poniedziałek o 18 w siedzibie Etno Banku Spółdzielczego w Milówce, przy ul. Jagiellońskiej 9, odbędzie się spotkanie promocyjne książki Władysława Motyki "Józef Szczotka (1893-1965) - Piewca góralszczyzny". Książka została wydana dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dnia 26 października 2015 r. (Poniedziałek) w Milówce odbędzie się wyczekiwana premiera książki "Józef Szczotka 1893-1965 - Piewca góralszczyzny" autorstwa Władysława Motyki.

19 lipca 2015 roku odbyły się uroczystości 50 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej dokonanej 18 lipca 1965 roku przez Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ówczesnego Metropolitę Krakowskiego, arcybiskupa Karola Wojtyłę.