Beskidzkiemu Towarzystwu Oświatowemu o początkach zespołu, europejskich koncertach oraz planach na najbliższy czas w noworocznym wywiadzie opowiedzieli muzycy z kapeli Corny Potok!

Świętych Świąt Bożego Narodzenia i Błogosławieństwa Dzieciątka Jezus w Nowym Roku 2016,

w podzięce za miniony i nadchodzący rok, składa Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe!

 

O książce Władysława Motyki pt. „Józef Szczotka 1893 – 1965, piewca góralszczyzny”, Milówka 2015

To niezwykła książka, bo i jej bohater to człowiek niezwykły. Jestem pod wrażeniem tej lektury o człowieku znanym przecież skądinąd w społeczności Żywiecczyzny i pamiętanym, ale jak się okazuje znanym zbyt mało. Mnie, mieszkańcowi Żywca i miłośnikowi tradycji legionowej kojarzył się on przede wszystkim ze swoim udziałem w Czynie Niepodległościowym 1914-1918; postrzegałem go jako lokalnego działacza społecznego w Milówce, niewielkiej wszak miejscowości w malowniczej dolinie Soły, która skądinąd do 1939 roku była sporym miasteczkiem ze stacją kolejową i znanym w kraju beskidzkim letniskiem.