W dniu 3 września RP 2023 w Kamesznicy miały miejsce uroczystości upamiętniające 80 rocznicę dokonania niemieckiego mordu na polskich patriotach dnia 3 września AD 1943, w czasie II wojny światowej.

O godzinie 11 rozpoczęła się Msza Święta w kościele parafialnym pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Mszę Świętą koncelebrowali kapłani parafialni ks. proboszcz Stanisław Joneczko, który wygłosił homilię, a także ks. Andrzej Budny, ks. Dawid Tabor i ks. prałat Józef Nędza z parafii Wniebowzięcia NMP w Milówce. W kazaniu ks. Joneczko odniósł się do obecnej sytuacji toczącej się wojny za granicą Polski, między Ukrainą a Rosją, przywołał losy bohaterskich partyzantów z Kamesznicy, a także heroiczną postawę polskiej rodziny Ulmów z Markowej, pomagającej Żydom, zamordowanej przez Niemców w okresie II wojny światowej. Ich beatyfikacja odbędzie się 10 września. Po Eucharystii rozpoczął się przemarsz pod miejsce upamiętniające powieszonych Polaków. Przewodził mu sztandar 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego z Bielska - Białej, wraz ze sztandarem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamesznicy i Związku Podhalan w Polsce im. Św. Jana Pawła II Oddziału Górali Żywieckich w Milówce. Na miejscu odśpiewano hymn Polski. Przemawiał przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Jan Kwaśniewicz, poseł na Sejm RP Grzegorz Gaża oraz sołtys Kamesznicy Piotr Moń. Następnie złożono wiązanki kwiatów, które oprócz wyżej wymienionych, złożyły także: delegacja Klubu Konfederacji z Żywca ze swoim szefem, kandydatem do Senatu RP, Danielem Flaką, wójt Gminy Milówka Robert Piętka wraz z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Grażyną Kąkol, delegacja Związku Podhalan z Milówki z honorowym prezesem Władysławem Motyką na czele, członkowie Rady Gminy reprezentujący Kamesznicę: Ewa Warzecha, Dariusz Gołuch i Tadeusz Worek, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z prezes Ireną Pietras, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Kamesznicy „Proćpok” z prezes Bogusławą Talik oraz Lasów Państwowych z leśniczym Filipem Antolakiem. Ks. Proboszcz Joneczko dokonał uroczystego poświęcenia nowo ustawionego Krzyża Świętego, wykonanego przez Rafała Wojtasa z Kamesznicy - Fajkówki. Po tym odbył się występ artystyczny Leszka Czajkowskiego oraz Barbary Górczewskiej, którzy przenieśli nas w świat walk o polską niepodległość, lecz nie zabrakło również elementów odniesień do czasów współczesnych. Występ został nagrodzony owacjami na stojąco. Za nagłośnienie odpowiadał Damian Lewandowski. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Kamesznicy i okolic, pamiętający o swoich bohaterskich przodkach, a ich imiona to: Franciszek Kuśnierz, Leon Kurowski, Jan Misiarz, Stanisław Matuszny, Józef Roczyna, Wawrzyniec Szczotka, Jan Zeman, Ludwik Zeman, dwóch rodaków pozostaje nieznanych. Cześć ich pamięci, a niepodległej Polsce, szczęść Panie Boże!

Autor: Piotr W. Motyka, BTO, Milówka, RP 2023.