Prezentujemy kalendarium trwającego Roku Górali w Województwie Śląskim.

Żródło: facebook.com/RokGorali, RP 2021.