W dzień Uroczystości Świętego Józefa, z okazji trwającego Roku Świętego Józefa, rozpoczynającego się Roku poświęconego Rodzinie a także Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia poprzedzającego Narodowy Dzień Życia oraz Dzień Świętości Życia, obchodzony w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, górale z Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II wydali oświadczenie ws. ochrony Życia wraz z okolicznościową grafiką „Górale za Życiem.”

Milówka, 18.03.2021 AD

GÓRALE ZA ŻYCIEM!

PISMO WS. OCHRONY ŻYCIA

Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II wyraża wdzięczność dla wszystkich środowisk zaangażowanych w poprawę prawnego poziomu ochrony Życia w Polsce, do której przyczynił się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października RP 2020, uznający aborcję eugeniczną za niezgodną z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Należy podkreślić szczególnie zasługi potężnego ruchu obrońców Życia, organizatorów zbiórek podpisów pod inicjatywami takimi jak „Stop aborcji” czy „Zatrzymaj aborcję”, parlamentarzystów kierujących wniosek o zbadanie niezgodności przesłanki eugenicznej do Trybunału Konstytucyjnego, a także sędziów Trybunału, którzy opowiedzieli się za konstytucyjnym poszanowaniem Życia.

Jednocześnie ufamy, że werdykt Trybunału przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej pomocy dla niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów. Wsparcie to powinno łączyć państwo wraz ze społeczeństwem wokół troski o najbardziej potrzebujących oraz przyczyniać się do zwalczania przejawów wrogości wobec osób niepełnosprawnych. Podkreślić należy także szczególną potrzebę formacji obywateli, w tym młodego pokolenia dla poszanowania ludzkiego Życia, sprawnego i niepełnosprawnego, w każdej jego fazie, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Wierzymy, że poprzez te działania Polska stanie na czele państw, broniących wartości i godności ludzkiego Życia, do czego nawoływali i zachęcali św. Faustyna Kowalska, św. Jan Paweł II czy Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. Wszystkim ludziom zaangażowanym w dzieło ochrony Życia, przekazujemy serdeczne góralskie pozdrowienia, Szczęść Boże!

Z poważaniem, prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce, Tadeusz Fiedor

Grafika "Górale za Życiem" jest własnością Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce.

Źródło: Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan w Milówce, Milówka, RP 2021.