Chodźmy do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, oddajmy Mu pokłon boski, On osłodzi nasz troski, Gloria in excelsis Deo! Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego nowego Roku Pańskiego 2021, wypełnionego spotkaniami i radością

 

życzy Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce