Ogólnopolskie media informują o akcji Związku Podhalan - Oddział Górali Żywieckich, który z okazji stulecia urodzin Świętego Jana Pawła II skierował petycję do wszystkich samorządów w powiecie żywieckim o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. W artykule Zenona Baranowskiego "Karta na rocznicę", umieszczonym w "Naszym Dzienniku" 14 maja 2020 r., prezes Oddziału, Tadeusz Fiedor podkreśla: "Papież był za życiem i my chcemy rocznicę uczcić taką inicjatywą." Jak możemy dowiedzieć się we wniosku: "Związek Podhalan stoi na stanowisku, że w momencie narastającego ataku na cywilizację chrześcijańską powinniśmy zamanifestować naszą solidarność w obronie praw rodziny, stanowiącej fundament życia społecznego i narodowego. W 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II jako samorządna wspólnota mieszkańców Żywiecczyzny mamy wyjątkową okazję, aby pokazać, że nie tylko pamiętamy, ale również praktycznie realizujemy Jego testament i nauczanie. Danie tego świadectwa w roku 2020, kiedy w dniu 18 maja świętować będziemy 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka, a zaraz potem, w dniu 22 maja, 25 rocznicę Jego wiekopomnej pielgrzymki do Diecezji Bielsko - Żywieckiej - Skoczowa, Bielska - Białej i Żywca, będzie znakiem dla przyszłych pokoleń że górale są zawsze wierni i nie chcą być bierni".

Pomysłodawca inicjatywy, Władysław Motyka, Honorowy Członek Związku Podhalan w Polsce mówi: "Skierowaliśmy te wnioski do samorządów, ale sytuacja epidemiczna to wstrzymała. Mamy informację z samorządów, że w dwóch przypadkach - Miasto Żywiec i Gmina Rajcza - przekazano to do komisji petycji, a w trzecim - Gmina Ujsoły, że gdy sytuacja z koronawirusem się wyjaśni, to się tym zajmą. Dwa samorządy odmówiły, a pozostałe nie udzieliły jeszcze odpowiedzi. Odmownie odpowiedziały Gminy Węgierska Górka i Gilowice. Gmina Gilowice odpowiedziała, że nie mają podstaw do tego, żeby się tym zajmować. To podpisał wójt, nie przewodniczący rady gminy. Natomiast przewodnicząca Węgierska Górka udzieliła nam odpowiedzi, że rozmawiali już na ten temat w jakimś nieformalnym gremium i nie widzą potrzeby zajmowania się tą sprawą." Górale jednak nie poddają się i ufają, że znajdą się samorządy, które Kartę przyjmą. Chodzi o to, żeby radni pamiętali, że są nie tylko od infrastruktury, ale mają także inne, szersze zadania - uzupełnia Motyka.

W uzasadnieniu podkreślono także, że celem uchwał jest urzeczywistnienie potwierdzonej przez ustrojodawcę w Preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, "zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii podważających jej autonomię i tożsamość." Przewodniczący Rady Miejskiej Żywca, Jarosław Gowin stwierdził: "Przekazałem ten wniosek do Komisji skarg i petycji. Komisja zapoznała się z tym, ale ze względu na aktualną sytuację ta sprawa nie znalazła się na ostatniej sesji. Radni się z tym zapoznają i podejmą stosowną uchwałę". Petycje trafiły także do samorządów w Bielsku - Białej, Cieszynie i Czechowicach - Dziedzicach. Jakiś czas temu petycja została, po raz drugi, odrzucona przez samorząd Cieszyna. Władysław Macura, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Cieszynie, stwierdził: "Głosowaliśmy tę uchwałę. Za przyjęciem było 7 radnych, przeciw 13, uchwała drugi raz nie przeszła." W Czechowicach - Dziedzicach uchwała czeka na rozpatrzenie. Mariusz Sekta, radny Czechowic, który popiera petycję, podkreśla: "To jest dobry moment na podjęcie refleksji nad tym wnioskiem." 

Samorządowa Karta Praw Rodzin to zbiór propozycji, które mogą być relizowane przez samorządy lokalne wszystkich szczebli, od gminnych po wojewódzkie. Mają one na celu afirmację rodziny i zabezpieczenie dzieci i młodzieży przed demoralizacją. Karta odwołuje się wprost do zapisów polskiej Konstytucji oraz ustaw. Czy samorządom na Żywiecczyźnie i w powiatach sąsiednich wystarczy odwagi, by w czasie ataków na rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną, udzielić jej instytucjonalnego wsparcia i potwierdzić jej kluczową rolę w społeczności lokalnej?

Wiadomości pochodzą z artykułu Zenona Baranowskiego "Karta na rocznicę", opublikowanego w dniu 14 maja RP 2020 w "Naszym Dzienniku".

Link do broszury przygotowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris: "Jak realizować Samorządową Kartę Praw Rodzin?": https://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/inline-files/JAK_REALIZOWAC_SKPR.pdf

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2020/Nasz Dziennik, nr 111, 14.05.2020/Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.