Tęcza, znak przymierza Boga z ludźmi, ukazał się dziś w pełnej okazałości nad Milówką.

Przez ten znak jakby, na rok przed setną rocznicą urodzin, uśmiechał się z Niebios do nas Św. Jan Paweł II mówiąc: "Polsko zostań wierna Krzyżowi, Jezusowi, Maryi, chroń życie od poczęcia do naturalnej śmierci, wierz, ufaj, trwaj, kto wytrwa do końca będzie zbawiony".

Księga Rodzaju (9,8-16): „Potem Bóg tak rzekł do Noego i do jego synów: «Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię». Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi».” (Za Biblią Tysiąclecia, Pallottinum).

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2019.

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2019.