Zachęcamy do modlitwy za Milówkę. Modlimy się za "dużą" Ojczyznę, Polskę warto też i modlić się za "małą" Ojczyznę, Milówkę.

 

                                                                                                   MODLITWA ZA MILÓWKĘ

Panie, jesteśmy Ci wdzięczni, za to że jesteśmy mieszkańcami Gminy Milówka: Milówki, Kamesznicy, Lalik, Nieledwi, Szarego. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed naszą miejscowością. Chcemy być zaangażowaną społecznością i podjąć starania o to, by nasza gmina rozwijała się.

Dopomóż nam podjąć godną służbę dla miejsca, w którym żyjemy. Niech współpraca stanie się podstawą zarządzania naszą miejscowością, co niech przyczynia się do tworzenia więzi w naszej wspólnocie gminnej.

Niech nadchodzący czas, będzie czasem odnowy, który ześle nam Boża Opatrzność. Panie Jezu, Błogosław Milówkę przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Świętego Józefa, wielokrotnie odwiedzającego Milówkę, naszego rodaka, Świętego Jana Pawła II oraz Świętych Patronów naszej miejscowości, Świętej Anny, Świętego Antoniego i Świętego Floriana, Amen!

 

Autor Modlitwy za Milówkę: Piotr Motyka, Milówka RP 2019. 

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2019.