W dniach 16 – 18 listopada RP 2018 w Starem Bystrem na Podhalu odbył się jubileuszowe, dziesiąte Rekolekcje Góralskie. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan: Władysław i Piotr Motykowie.

W piątek, 16 listopada o godzinie 17.00, w kościele św. Stanisława Biskupa w Starem Bystrem uroczystą Mszę Świętą rozpoczynającą obchody celebrował ks. abp metropolita krakowski Marek Jędraszewski, którego przybyciu dorożką towarzyszyła banderia konna oraz występ orkiestry dętej. W homilii wskazał, na prawdziwe znaczenie słów Polska i Ojczyzna, do której Miłość mierzona jest sercem. We Mszy Świętej brały udział liczne poczty sztandarowe i delegacje. Odśpiewano hymn narodowy "Mazurka Dąbrowskiego" i pieśni patriotyczne, w tym  "Rotę" i "Boże coś Polskę". Następnie uczestnicy spotkania przenieśli się do Rogoźnika, gdzie miała miejsce uroczysta wieczerza, a także krojony był jubileuszowy tort, przygotowany na tę okazję. Następnie wykład "Niepodległa Polska w chrześcijańskiej Europie" wygłosił, obecny na spotkaniu wraz z małżonką Izabelą, były Marszałek Sejmu, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Jurek. Mówił między innymi o potrzebie nacisku opinii katolickiej na wypowiedzenie przez Polskę genderowej konwencji stambulskiej, a także o przyjęciu proponowanej przez środowisko europosła Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Podczas spotkania i wykładu dopisała frekwencja, obecnych było kilkuset ludzi. Po wykładzie prowadząca uroczystości poetka, przedstawicielka ZP ze Starego Bystrego, Teresa Zarycka wraz z kapelanem ks. Jan Gackiem wręczyli Marszałkowi upominki i podziękowali za wystąpienie. Głos zabrali również Prezes ZP Andrzej Skupień oraz honorowy członek ZP Władysław Motyka, który podkreślił, że z wykładu Marszałka wynika konkretny program ideowy dla działalności Związku Podhalan. Następnie na scenie pojawiła się Hanka Rybka z zespołem. Głos zabrał także ks. kapelan kanonik Władysław Zązel. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Związku Podhalan, w tym byłego prezes Macieja Motora – Greloka, wiceprezesa Alojzego Lichosyta, senatora Jana Hamerskiego czy posłanki Anny Paluch oraz lokalnych reprezentantów społeczeństwa, wziął udział także ks. bp senior Bronisław Dembowski z Włocławka. W sobotę, o 7.30 dzień rozpoczął się odśpiewaniam Godzinek ku czci Niepokolanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kościele Parafialnym św. Andrzeja Boboli w Rogoźniku i Mszą Świętą. Słowo Boże wygłosił ks. kapelan dr Stanisław Kowalik. Następnie uczestnicy spotkania wybrali się na śniadanie, podczas którego można było skosztować podhalańskich specjałów. Wykład pt. "Gdy myślę Ojczyzna" wygłosił ks. prof. Andrzej Zwoliński, który w poruszających słowach mówił o Miłości do Polski i patriotyźmie, a także ks. dr hab. Leszek Łysień i dr Stanisław Buda. Wśród tematów był między innymi honor górala. Całość 10 Rekolekcji Góralskich odbyła się natomiast pod hasłem: "Bóg, Honor, Ojczyzna".

To był z pewnością wartościowy czas, który pozwolił godnie włączyć się w ogólnopolskie obchody stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, za którą Górale są wdzięczni Bogu, a także gotowi są służąc Jezusowi i Maryi, pielęgnować ją zgodnie z testamentem honorowego członka Związku Podhalan, Św. Jana Pawła II. Niech żyje górolsko śleboda w Niepodległej Polsce. Organizatorom za właściwe przygotowanie czasu dziesiątych Rekolekcji Góralskich należy się serdeczne Bóg zapłać!

Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.

Autorzy zdjęć: Piotr Motyka, Władysław Motyka, Uczestnicy spotkania, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.