W dniu 8 sierpnia RP 2021 w Bazylice Mniejszej w Rychwałdzie świętowaliśmy 75 rocznicę powierzenia parafii Franciszkanom Konwentualnym, którzy od tego czasu są stróżami Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej. Zgromadzonych w świątyni przywitał Proboszcz Ojciec Grzegorz Siwek OFM Conv, w obecności wikariusza prowincji krakowskiej o. Mariusza Kozioła OFM Conv.List od ks. Romana Pindla, biskupa bielsko - żywieckiego odczytał dziekan ks. prałat Stanisław Kozieł. Biskup przebywał w tym czasie w Łękawicy, gdzie przewodniczył Mszy Świętej z okazji 30 rocznicy narodzin dla Nieba Franciszkanów: bł. O. Michała Tomaszka i bł. O. Zbigniewa Strzałkowskiego, o których to postaciach wspomniał również O. Proboszcz. Uroczystej Mszy Świętej w Rychwałdzie przewodniczył metropolita krakowski JE ks. Abp Marek Jędraszewski, który wygłosił piękną homilię odnosząc się do słów czytania z listu Św. Pawła do Efezjan (Ef 4, 30, 5 -2): „Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na woń miłą Bogu.” Słowa te została odniesione do ogromu Bożego Miłosierdzia, historii obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej, sprowadzonego na Ziemię Żywiecką z Wielkopolski oraz posługi Franciszkanów w tym miejscu. Na uroczystościach nie mogło zabraknąć przedstawicieli Związku Podhalan im.św. Jana Pawła II w Polsce Oddziału Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce, którzy wystawili poczty sztandarowe oraz złożyli dary. Następnie od godziny 15 rozpoczął się Franciszkański Jarmark Rodzinny, na którym nie brakowało atrakcji. Księdzu Arcybiskupowi i Ojcom Franciszkanom życzymy Łask Bożych i za wieloletnią posługę składamy z serca płynące podziękowania, Bóg zapłać. Scynść Boze!

Źródło: Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Milówce/ Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2021.