Z okazji 30 rocznicy oddania Życia dla Boga przez Błogosławionego ojca Michała Tomaszka i Błogosławionego Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, 9 sierpnia RP 1991, w Pariacoto na misjach w Peru, zapraszamy do lektury wywiadu z panią Jadwigą Klimondą, prezes Stowarzyszenia Dzieci Serc, którego patronem jest Bł. O. Michał Tomaszek, góral rodem z Łękawicy. Franciszkanie Konwentualni są pierwszymi polskimi, błogosławionymi misjonarzami, którzy zmarli śmiercią męczeńską. P. Jadwiga wraz z przedstawicielami oraz podopiecznymi stowarzyszenia odwiedziła Bazylikę Mniejszą w Rychwałdzie, Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej. Wywiad przeprowadził Piotr Motyka.

Piotr Motyka: Z okazji 30 rocznicy narodzin dla Nieba bł. O. Michała Tomaszka, chciałbym zapytać, co dla Pani i prowadzonego przez Panią stowarzyszenia oznacza jego patronat?

Jadwiga Klimonda:,,Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci ,którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż... wszak Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swego." Nasze stowarzyszenie, jako organizacja integracyjna, non profit, pro publico bono, by istnieć potrzebuje wielkiego wsparcia z Nieba, więc po sześciu latach działalności, widząc sens istnienie takiej organizacji, zaczęliśmy szukać patrona. Jak trafiliśmy wówczas na Sługę Bożego o. Michała Tomaszka, to jednak historia na inny czas,  a zamordowany w Pariacoto Misjonarz, był mało znanym, nawet na naszym terenie, więc miał dość czasu, by wysłuchiwać naszych próśb i orędować za nami u Boga, a że za życia opiekował się dziećmi i młodzieżą, w tym niepełnosprawną, więc jest dla nas wymarzonym Patronem. I tak od 2008 r. za zgodą Krakowskiej Prowincji Franciszkańskiej, opiekuje się nami i ma przy nas ogrom pracy. Jesteśmy pewni, że niejednokrotnie posiłkuje się pomocą innych świętych, czy błogosławionych. Ale opieka to nie wszystko, bł. O. Michał, to wyjątkowy wzór do naśladowania. Żył tak, by nie stracić swojego życia, ale by żyjąc, realizować cele dające życie wieczne.   

P.M.: Jak Pani uważa, jaką rolę pełni ta postać dla terenów, na których żyjemy?

J.K: W większości parafii, gdzie relikwie bł. O. M. Tomaszka są już w kościołach, stanowi wielkie wsparcie dla potrzebujący pomocy i to bardzo różnej pomocy. Nasuwa się pytanie, do kogo ty zwracasz się o pomoc? Masz takiego pośrednika w Niebie? Warto o tym pomyśleć.

P.M.: Czy uważa Pani, że bł. Michał jest znany młodym ludziom na Żywiecczyźnie?

J.K.: Trudno powiedzieć, te osoby, z którymi współpracujemy wiedzą kim był, ale czy znają? A dopiero kiedy pozna się życiorys O. Michała, to widzimy na ilu płaszczyznach życia społecznego On działał i nie załamywał się. Warto więc zastanowić się skąd brał na to wszystko siły?

P.M.: Jakie przesłanie po tych 30 latach płynie z życia zakonnika i tego, co wydarzyło się wtedy w Pariacato?

J.K.: Niezmiennie żyć według reguły, jeśli na pierwszym miejscu w życiu jest Bóg, to wszystko jest na właściwym miejscu.  

 P.M.: Jakie plany w tym roku Państwo zrealizowali albo zrealizują w związku z tą szczególną rocznicą?

J.K.: Nasze tegoroczne wakacyjne wędrowanie rozpoczęliśmy od wyjazdu do Kalwarii Pacławskiej, do MB Słuchającej, by tam podziękować za dar życia, kapłaństwa i Męczeństwa O. Michała oraz za 21 lat istnienia stowarzyszenia, w tym polecić opiece wszystkie te osoby dzięki którym możemy działać. Po drodze odwiedziliśmy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli – patrona Polski w Strachocinie oraz katedrę w Przemyślu, gdzie przy relikwiach św. Walentego modliliśmy się o ustanie pandemii. Od 2008 r. mamy taki zwyczaj, że na naszych koszulkach, nazywamy to tablica ogłoszeń, piszemy gdzie byliśmy w danym roku dopisując słowa; dzieci bł. O. Michała Tomaszka, w tych koszulkach byliśmy dzisiaj w kościele św. Michała Archanioła w Łękawicy, w rodzinnym domu Bł. O. Michała, w pokoju pamięci oraz jeśli Bóg pozwoli to tak ubrani wyruszymy na pieszą Żywiecką pielgrzymkę do Częstochowy 26 – 29 sierpnia, a potem jeszcze 19 września czeka nas IX Bieg Tropem Wilka w Żywcu i XVII Zaduszki Narodowe, zawsze i wszędzie z naszym Patronem.

Natomiast 22 sierpnia 2021 r. będzie dla nas szczególnym dniem, bowiem o 14.00 pod Jubileuszowym Krzyżem na Matysce będzie odprawiona Msza św. podczas której zostanie poświęcony nasz sztandar z wizerunkiem Bł. O. Michała stojącego z dziećmi. Dlaczego właśnie tam?  Bo to wyjątkowe miejsce i tam właśnie w Kurhanie Pamięci znajdują się między innymi relikwie I stopnia bł. O. Michała Tomaszka. Jest to grudka ziemi przesiąknięta  krwią naszego Patrona, a podarowana przez Marię Kozieł, siostrę Męczennika z Pariacoto.  

P.M.: Pięknie dziękuję za wywiad, życzę wsparcia bł. O. Michała Państwu, jak i nam wszystkim, szczęść Boże!

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2021.