Dnia 8 grudnia RP 2018, na Stadionie Narodowym w Warszawie, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego, Marszałka Marka Jurka odbył się VI Chrześcijański Kongres Społeczny, pod hasłem: "Polska przeciw rewolucji". Wydarzenie zgromadziło kilkaset osób, głównie przedstawicieli świata polityki, biznesu, kultury i mediów, których łączy jeden cel, budowa chrześcijańskiej społeczności w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i w Świecie. O 12 w Godzinie Łaski celebrowana była Msza Święta. Około godziny 13 rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna. Rozpoczął Marek Rymsza, doradca prezydencki, który odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który stwierdził m.in.: "Z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o przygotowanej w kręgu inicjatorów dzisiejszego wydarzenia inicjatywie, jaką jest projekt Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Ufam, że dokument ten zintesyfikuje wolną, otwartą i konstruktywną debatę na temat problemów, które budzą zatroskanie coraz liczniejszych środowisk i grup społecznych." W swoim przemówieniu podczas kongresu Marszałek Marek Jurek podkreślił, że odzyskanie przez Polskę Niepodległości było widocznym owocem cudu Zmartwychwstania. Istnienie przez ponad 20 lat państwa polskiego w okresie międzywojennym, to memento dla Polski, że ład nie jest trwały. Przypomniał słowa Ojca Świętego, Papieża Polaka wypowiedziane w polskim sejmie "ale nam się wydarzyło", podkreślając znaczenie odzyskania suwerenności po okresie dyktatury komunistycznej. Wspomniał także posłankę śp. Jolantę Szczypińską, która tego samego dnia w Godzinie Łaski odeszła do Pana. Przedstawił historyczne źródła niebezpieczeństw dla naszego narodu wskazując na oświeceniowy, antykatolicki kurs wielu państw europejskich w okresie rozbiorów, dla których Polska w Europie, była "ciałem obcym, państwem anachronicznym". Przytoczył także tezy dotyczące Europy, zawarte w adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II "Ecclesia in Europa". Podkreślił także konieczność wypowiedzenia genderowej konwencji stambulskiej, mówiąc m.in.:" Konwencja stambulska ma tyle wspólnego z ochroną przed przemocą, co komunistyczny "Dekret o ochronie wolności i wyznania" z wolnością Kościoła. Dlatego wzywamy do niezwłocznego wypowiedzenie genderowej konwencji stambulskiej!" Marszałek przytaczał, że przedstawiciele Unii Europejskiej używają soft power, do wspierania aborcji, lgbt i działań takich jak "tęczowy piątek". Przedstawił, że pojawiają się pomysły utworzenia europejskiej agencji wywiadu z siedzibą w Atenach, tylko do czego to ma prowadzić i wobec kogo miałaby prowadzić działania wywiadowcze? Obecnie zaczyna przyjmować się nielegalną imigrację jako wartość unijną. Realizowana jest marksowska wizja rozkładania państwa. Państwo natomiast jest rzeczywistością ludzką potrzebną narodowi jak rodzinie dom. Przypomniał również postać bł. ks. Władysława Findysza, męczennika czasów gomułkowskich, który został zgładzony za złamanie zakazu głoszenia Ewangelii poza Kościołem w imię "totalitarnej tolerancji". Podkreślił, że w encyklice "Divini Redemptoris" Pius XI stwierdził, że komunizm uderza z taką siłą w ład chrześcijański, że aż w Greków i Rzymian. Marszałek podkreślił, że nie możemy być Don Kichotem, musimy szukać sojuszników w Europie Środkowej i temu ma służyć również Międzynarodowa Konwencja Praw Rodziny. Przypomniał, że w tym czasie mają odbyć się Marsze dla Życia w Hadze i w Paryżu. Stwierdził również, odnosząc się do słów Prezydenta Andrzeja Dudy: "Cywilizacja chrześcijańska jest żywa", że musimy mieć własną politykę chrześcijańską i trzeba działać, gdyż nic nie rozwija się samoczynnie. Opinię chrześcijańską, która nie tylko jest recenzentem, ale podmiotem, który umie forsować pewne sprawy. Jako przykład przytoczył, że w poprzedniej kadencji z inicjatywy trzech radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, udało się uzyskać poparcie dla programu naprotechnologii, z poparciem 95% radnych Sejmiku. Podkreślił, że nie należy rezygnować z samodzielności opinii chrześcijańskiej. Przytoczył również przykład, że projekt obywatelskiej ustawy "Stop aborcji" zostały odrzucony poprzez największe głosowanie przeciw życiu w historii RP. Stwierdził również, że obecny rząd stoi tam gdzie poprzednicy, w kwestii konwencji stambulskiej. Marszałek przekazał również, że należy brać się do działania, gdyż są środowiska, z którymi można współdziałać na rzecz budowy cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce i Europie. Następnie głos zabrał ks. prof. Mirosław Sitarz, który odczytał list od ks. infułata Ireneusz Skubisia, założyciela tygodnika "Niedziela" oraz "Ruchu Europa Christi". Głos zabrał również Dawid Nahajowski, asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Mirosława Piotrowskiego, który odczytał list przesłany przez europosła. Za pomocą nagrania video z uczestnikami konferencji połączył się przewodniczący Europjskiego Ruchu Chrześcijańskiego, Słowak Branislav Škripek, a następnie głos zabrał dyrektor biura partii ECPM, Grek Lefteris Kaloterakis. W I panelu pod tytułem " Chrześcijańska przyszłość Europy", prowadzonym przez redaktora Andrzeja Gajcego wzięli udział ks. Krzysztof Irek, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, Rzyszard Krzyżkowski, wiceprezes Instytutu Myśli Schumana oraz Krzysztof Kawęcki, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. W czasie II sesji plenarnej głos zabrał przedstawiciel Białoruskiego Frontu Ludowego, Aleksander Stralcov – Karwacki, pierwsza dyrektorka CitizenGO Magdalena Korzekwa – Kaliszuk, oraz działacz Prawicy Rzeczypospolitej Bawer Aondo – Akaa. Następnie rozpoczął się panel II, pod tytułem "Czas Polski w Europie", prowadzony przez znaną aktorkę Dominikę Figurską. Wzięli w nim udział ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika "Idziemy", Tomasz Rzymkowski, poseł Kukiz 15, Jerzy Kwaśniewski, prezez Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Marian Piłka, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Całość spotkania prowadziła rzecznika prasowa Prawicy Rzeczypospolitej, Lidia Sankowska – Grabczuk, a jednym z głównych organizatorów kongresu był działacz Prawicy Rzeczypospolitej, Andrzej Dubiel. Podczas kongresu Marszałek Marek Jurek ogłosił powstanie Komitetu Akcji Wyborczej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego, otwierając się na współpracę ze środowiskami o podobnych idach, podkreślił, że "potrzebna jest silna, aktywna, odważna opinia chrześcijańska" oraz dodał "jesteśmy wielkim narodem. Doświadczyliśmy wiele i straciliśmy wiele, ale zachowaliśmy najważniejsze.” Kongres ogłosił również inicjatywę Narodowego Marszu dla Życia, który przejdzie ulicami Warszawy 24 marca RP 2019. Gratulujemy Kongresu i tym wszystkim inicjatywom życzymy Błogosławieństwa Bożego, Amen!

Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.

Autorzy zdjęć: Piotr Motyka, Uczestnicy wydarzenia, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.