29 września, w Święto Świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała, oficjalnie rozpoczęła się kampania Jana Waligóry na Urząd Wójta Gminy Milówka oraz kandydatów na Radnych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Kandydaci zostali zaprezentowani podczas konwencji wyborczej PiS w Żywcu. Poparcia Waligórze udzieli m.in. Starosta Żywiecki, Andrzej Kalata oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Kazimierz Matuszny. W spotkaniu wzięła udział Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, a także Poseł Grzegorz Puda, Senator Andrzej Kamiński, kandydat na Burmistrza Miasta Żywca Andrzej Widzyk, wraz z bratem, byłym burmistrzem i ministrem, Jerzym Widzykiem. Zaprezentowano kandydatów do Sejmiku Województwa Śląskiego, Rady Powiatu Żywieckiego, a także kandydatów na Wójtów oraz Radnych Gmin. Podczas konwencji uczestnikom dopisywały nastroje, potwierdzone okrzykami: "Zwyciężymy!"

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.