W dniu 26 lipca RP 2018 czołowe organizacje społeczne działające na terenie sołectwa Kamesznicy, gminy Milówka i powiatu żywieckiego skierowały list otwarty do Wójta Gminy Milówka, Przewodniczącego Rady Gminy Milówka, Radnych Rady Gminy Milówka oraz Mieszkańców Gminy Milówka. Popierają w nim przedstawioną przez Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Katowicach inicjatywę utworzenia Nekropolii Żołnierzy Wyklętych w zespole dworsko – pałacowym w Kamesznicy.

W liście podkreślono m.in., że przyjęcie ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych było przykładem jednoczenia się Polaków wokół spraw najważniejszych. Podpisani pod listem podkreślają, że przedstawiony przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, pomysł utworzenia Nekropolii Żołnierzy Wyklętych jest dla Kamesznicy oraz całej gminy Milówka niepowtarzalną szansą, której nie można zaprzepaścić oraz apelują do włodarzy gminy o wsparcie projektu i dochowanie należytej staranności przy jego realizacji. Stwierdzają, że mieszkańcy Kamesznicy i gminy Milówka, zasługują na to szczególne wyróżnienie ponieważ tu przez lata działała partyzantka antykomunistyczna. Wywodzili się stąd żołnierze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego "Bartka", tacy jak Antoni Biegun "Sztubak". Przez lata mieszkańcy gminy dają wyraz swemu przywiązaniu do wartości Niepodległości, poprzez miejsca upamiętnień, take jak Krzyż Grunwaldzki na Cumowej Grapie, pomnik straconych polskich patriotów w Kamesznicy, pomnik postawiony "Pokoleniom Walczącym o Niepodległość" na rynku w Milówce, obelisk upamiętniający Żołnierzy Wyklętych przy rondzie w Milówce oraz wiele pamiątkowych miejsc i tablic, które świadczą o przywiązaniu lokalnej społeczności do patriotyzmu. W liście podkreślono również, że "Żołnierze Wyklęci", którzy byli najczęściej młodymi ludźmi, są ciągle konfrontowani z propagandą czasów komunistycznych, kiedy przypinano im łatkę "bandytów" i "faszystów", a ich imiona miały być wymazane ze zbiorowej pamięci Polaków. Dzięki wytrwałym i rzetelnym działaniom badaczy oraz historyków prawda o "Wyklętych" przebija się do społeczeństwa polskiego i coraz słabsze stają się szkalujące głosy, a mocniejszy prawdziwy przekaz o ludziach, którzy swoje życie poświęcili walce o wolną Polskę. Inicjatorzy listu podkreślają, że podjęcie rzeczowych rozmów na temat utworzenia pierwszego w Polsce cmentarza wojennego "Żołnierzy Niezłomnych" otworzy przed Kamesznicą i gminą Milówka nowe perspektywy rozwoju. Zagospodarowanie jedynego na tym terenie romantycznego zespołu dworsko – pałacowego i utworzona w nim przestrzeń historyczno – przyrodnicza może stać się szczególnym punktem na mapie czynu niepodległościowego i wyróżniającą się atrakcją turystyczną w Polsce.

Pod listem podpisały się: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe z Milówki, z prezes Anną Motyką, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich z siedzibą w Milówce, z prezesem Tadeuszem Fiedorem, Sołtys Wsi Kamesznica Dariusz Gołuch, Ochotnicza Straż Pożarna z Kamesznicy z prezesem Józefem Kubicą, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "Proćpok" z prezes Małgorzatą Filary – Furowicz, Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny z prezesem Kazimierzem Tlałką, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Podbeskidzie z prezesem Władysławem Sanetrą oraz ks. Stanisław Joneczko, administrator Parafii w Kamesznicy, który przychylił się do wniosku parafian.

Całość listu umieszczamy w załączniku.

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.