1 marca RP 2018 obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O 17 uczestnicy Marszu zebrali się na Placu Opatrzności Bożej, by następnie przejść ulicami Bielska – Białej i oddać cześć Żołnierzom Wyklętym. O 18.30 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patriotyczne kazanie wygłosił ks. Prałat Krzysztof Ryszka. Po Mszy Świętej przemówił poseł Stanisław Pięta, odczytany został Apel Poległych, a żołnierze 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego oddali salwę honorową. Mimo około dwudziestu stopniowego mrozu, atmosfera była gorąca, gdyż rozgrzane Miłością do Ojczyzny były serca zgromadzonych Polaków. Uroczystość swoim występem uświetnił artysta, raper „Sova”. Organizatorami Marszu byli: Stowarzyszenie Aktywnych Polaków, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński, NSZZ Solidarność Region Podbeskidzie, GRH Beskidy, Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny, Obóz Narodowo-Radykalny Bielsko-Biała, Stowarzyszenie Kibiców BKS Stal Bielsko-Biała, Klub Gazety Polskiej Bielsko-Biała, Swiat patrioty.pl, Stanisław Pięta – poseł na Sejm RP, Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego. W obchodach wzięło udział kilkuset Patriotów, wśród nich byli przedstawiciele Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego, Piotr Motyka i Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich,  prezes Tadeusz Fiedor, Tadeusz Motyka i Piotr Moń wraz ze swym związkowym sztandarem. „Żołnierze Wyklęci, cześć Waszej pamięci! – Cześć i chwała Bohaterom!

Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu - stanowi się, co następuje:

Art. 1.

Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Art. 2.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest świętem państwowym.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20110320160/T/D20110160L.pdf

Autor: Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.