1 marca obchodzić będziemy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

W dniu 15 stycznia 2018 r. w Sali Koncertowej Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, z udziałem licznie zgromadzonej młodzieży, nauczycieli i dyrektorów szkół średnich oraz przedstawicieli środowisk patriotycznych odbyło się spotkanie z Zastępcą Prezesa IPN dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem. Przybył on do Żywca na zaproszenie Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty na oficjalną inaugurację cyklu spotkań i uroczystości związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Prof. Szwagrzyk ma swój osobisty i ważny udział w wielu spektakularnych akcjach, jakimi są poszukiwania nieznanych miejsc pochówku bohaterów walk o niepodległość Polski w XX wieku. Profesor w nadzwyczaj interesujący sposób przedstawił metody pracy i trudności jakie napotyka jego zespół badawczy nad wyjaśnieniem tajemnic komunistycznych zbrodni. Wskazał na ważną rolę jaką spełniają w tych poszukiwaniach wolontariusze. Część wykładu poświęcił Żywiecczyźnie, a ściślej tematowi poszukiwań miejsc pochówku żołnierzy ze Zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego „Bartka”. Zostali oni zamordowani na Opolszczyźnie we wrześniu 1946 roku w wyniku prowokacji komunistycznej bezpieki. Mówił o poszukiwaniach prowadzonych w miejscowościach Barut i Stary Grodków oraz zrekonstruował przebieg tamtych tragicznych wydarzeń. Prace nad pełnym wyjaśnieniem tej zbrodni będą nadal kontynuowane, a już 1 lutego 2018 r. poznamy pierwsze nazwiska zidentyfikowanych szczątków partyzantów „Bartka”. We wrześniu 2018 roku odsłonięty zostanie w Starym Grodkowie monument upamiętniający śmierć żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Żywy przebieg miała dyskusja po wykładzie i pytania kierowane do prof. Szwagrzyka. Ważne świadectwo o dochodzeniu do prawdy na temat Żołnierzy Wyklętych dał ks. prałat Władysław Nowobilski z Ciśca, kapelan środowiska żołnierzy NSZ. Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Przewodniczący Rady Powiatu Roman Rokita podziękowali Prezesowi Szwagrzykowi za jego wkład w odkłamywanie naszych najnowszych dziejów. Wyrazy uznania przekazali również członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan. Po odśpiewaniu przez Władysława Motykę góralskiej śpiewki o żołnierzach „Bartka” wręczyli oni Profesorowi góralski kapelusz i ciupagę na dalsze boje o prawdę i pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Spotkanie zaszczycili także swoją obecnością m.in. ks. kapelan Stanisław Kozieł, księża proboszczowie Grzegorz Gruszecki i Edward Loranc, Maria Wisińska-Kurz dyrektor Biura Poselskiego Posła Kazimierza Matusznego, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Tomasz Kowalik, radni powiatowi Tadeusz Pal, Tomasz Tomczyk i Adrian Midor, równocześnie prezes Klubu Gazety Polskiej w Żywcu, Władysław Sanetra prezes Związku Żołnierzy NSZ okręg „Podbeskidzie”, Tadeusz Fiedor prezes Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, Kazimierz Tlałka prezes Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny i Leszek Caputa przewodniczący sekcji nauczycielskiej NSZZ „Solidarność” Spotkanie prowadził dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, a obowiązki gospodarza pełniła pani Jolanta Tomas dyrektor Państwowej i Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu.

Autor zdjęć: Andrzej Ryczkiewicz.

Autor tekstu: Władysław Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2018.