W dniu 22 listopada RP 2017 podczas konferencji pasterskiej "Szlak Kultury Wołoskiej" odbywającej się w murach Starostwa Powiatowego w Żywcu, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe odznaczone zostało "Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Odznakę wręczył Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Powiatu Romana Rokity oraz Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty.

Podczas uhonorowania stowarzyszenia Jan Kawulok powiedział: "Złota Odznaka Honorowa, odznaczenie województwa śląskiego zostało przyznane stowarzyszeniu, które powstało w odległej od Katowic Milówce. Stowarzyszenie, które jak napisał we wniosku Pan Przewodniczący, powstało na fali przemian demokratycznych po roku 1989. Powstało dokładnie w roku 1992, czyli znacznie wcześniej niż województwo śląskie. Jako Radny Sejmiku z tego okręgu chciałbym bardzo podziękować za Waszą pracę. Nie jest chyba tajemnicą, że część radnych wojewódzkich, a w tym szczególnie jedno ugrupowanie chciałoby utożsamiać województwo śląskie ze Śląskiem i to tym specyficznie rozumianym. Wasza działalność, w tym i ten wniosek o odznaczenie, przypomina aglomeracji, że jest również ziemia żywiecka, wspaniała, pracowita, aktywna. Oczywiście są inne ziemie, ziemia częstochowska, cieszyńska, także bardzo ważne, żebyśmy na każdym kroku podkreślali, że województwo śląskie to jest cały, szeroki obszar, też kulturowy. Pozwólcie, że poruszę jeszcze jeden wątek, taki bardzo osobisty, pochodzę z Jaworzynki, tam spędziłem najpiękniejsze dni mojego życia, młodość, a właściwie dzieciństwo i przypominam sobie jak do Milówki jechałem furmanką z tatą na targ. Milówka się zmieniła bardzo i to jest bardzo dobre, że to się zmienia. Szanowni Państwo, dzięki ludziom takim jak Wy, miejscowości, te nasze małe ojczyzny rozwijają się dobrze, zachowując swoje bogactwo, naszej Wiary, tradycji, tożsamości. W dzisiejszym świecie nie byłoby to możliwe bez formy zorganizowanej, choćby jak to stowarzyszenie. Bardzo często dzisiejszy system finansowania musi być prowadzony przez pewną formę stowarzyszenia, fundację. Jeszcze raz gratuluję, przede wszystkim Pani Prezes, członkom aktywnego stowarzyszenia. Przyjmijcie to odznaczenie jako wyraz uznania, a ze swojej strony bardzo, bardzo Wam dziękuję, serdeczne Bóg zapłać!"

Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe obchodzi w tym roku srebrny jubileusz, 25 lat działalności. "Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego" została ustanowiona uchwałą sejmiku nr I/28/4/2000 z dnia 11 grudnia 2000 roku, nadawana jest za wybitne zasługi osobom oraz instytucjom wyróżniającym się w działalności na terenie województwa śląskiego.

Źródło: Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

Autorzy zdjęć:

Zdjęcie główne, 1-2, 6-9 Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka, RP 2017.

3-5 Włodzimierz Brandygier, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich, Milówka RP 2017.