Konferencja pasterska w Starostwie Powiatowym w Żywcu

22 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Żywcu odbyła się konferencja pasterska w ramach projektu Interreg Polska-Słowacja „Szlak kultury wołoskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób z różnych środowisk i instytucji, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego: Jan Kawulok Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Robert Karpeta z-ca dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki, Roman Rokita - Przewodniczący Rady Powiatu Żywieckiego, oraz Andrzej Widzyk – dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania. Obecni byli przedstawiciele Gmin: Istebna, Radziechowy-Wieprz i Węgierska Górka, Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żywcu, Nadleśnictw Jeleśnia i Ujsoły, Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej i redakcji „Nad Sołą i Koszarawą”. Liczną grupę uczestników warsztatów stanowili członkowie Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan, którzy przybyli do Starostwa po góralsku i z muzyką. W spotkaniu wzięli udział Bacowie, na barkach których spoczywa ciężar odrodzenia pasterstwa i wypasu owiec w Beskidach: Grzegorz Chmiel z Przybędzy, Piotr Chrząszcz z Koszarawy, Piotr Gołuch z Kamesznicy, Adam Gruszka z Żabnicy, Andrzej Kamiński z Pewli Wielkiej, Józef Kamiński z Krzyżówek, Mateusz Micorek z Rycerki Górnej oraz Tadeusz Szczechowicz z Ratułowa na Podhalu, gazdujący w Soblówce.

Program warsztatów edukacyjnych obejmował zagadnienia kultury pasterskiej i dziedzictwa przyrodniczego Beskidów. Multimedialną prezentację o tradycjach pasterskich na Żywiecczyźnie przedstawiła Barbara Rosiek, kustosz Muzeum Miejskiego w Żywcu. Kluczowe dla tematu konferencji było wystąpienie dyrektora Roberta Karpety, który przedstawił materialne efekty programu „Owca Plus”, finansowanego od 2008 r. z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Jego znaczenie omówił również Józef Michałek z Istebnej, który podkreślił, że dzięki temu programowi nastąpiło odrodzenie pasterstwa i zatrzymany został proces zarastania hal w Beskidach. Uczestnicy warsztatów wskazali na konieczność koordynacji różnych działań na rzecz dalszej popularyzacji pasterstwa na Żywiecczyźnie. Pożądanym krokiem w tym kierunku byłoby utworzenie tematycznego szlaku kultury wołoskiej. Warsztatom towarzyszyła prezentacja wystawy „Szlak kultury wołoskiej”, muzyka pasterska w wykonaniu Stanisława Lizaka i Jana Pituły, godki Jadwigi Hutyry i okolicznościowy poczęstunek.

Organizatorem konferencji było Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe w Milówce, a partnerem Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Miłym akcentem konferencji było uhonorowanie Beskidzkiego Towarzystwa Oświatowego w Milówce Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Zaszczytne wyróżnienie odebrała prezes BTO Anna Motyka, a wręczył je Radny Sejmiku Jan Kawulok w asyście Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty i Przewodniczącego Romana Rokity. BTO w Milówce świętuje w tym roku 25-lecie działalności.

Autor: Władysław Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.

Autorzy zdjęć:

Zdjęcie główne, 8, 37-41 Włodzimierz Brandygier, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich,

1-7,9-36,42-45 Piotr Motyka, Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Milówka RP 2017.