W dniu 23 lipca RP 2017 Górale Żywieccy wzięli udział w Mszy Świętej dziękczynnej za nadanie rychwałdzkiemu sanktuarium tytułu Bazyliki Mniejszej. Eucharystii przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Roberta Sarah, Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W uroczystościach wzięli również udział biskupi diecezji bielsko-żywieckiej: ks. bp ordynariusz Roman Pindel, ks. bp senior Tadeusz Rakoczy, a także ks. biskup senior archidiecezji katowickiej Damian Zimoń oraz ks. bp Grzegorz Ryś z archidiecezji krakowskiej, a także przedstawiciele Wspólnoty Franciszkańskiej z Ojcem Prowicjałem Marianem Gołębiem i Kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej o. Bogdanem Kocańdą na czele, w asyście licznie przybyłego duchowieństwa. Obecni byli także przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, poczty sztandarowe, m.in.: Związku Podhalan, Asysty Żywieckiej, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, NSZZ Solidarność Podbeskidzia, górników, strażaków, parafii i stowarzyszeń. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy Wiernych. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji nadania przez Papieża Franciszka Kościołowi w Rychwałdzie rangi Bazyliki mniejszej. Ks. Kardynała Sarah odsłonił i poświęcił także pomnik św. Franciszka upamiętniający ten historyczny moment oraz przybycie Franciszkanów do Rychwałdu w 1946 roku i Koronację Obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej w 1965 roku. Chcemy podkreślić, że w podziękowaniach o. Prowincjał Marian Gołąb zauważył, że teraz górale mają drugą góralską bazylikę, po Bazylice w Ludźmierzu. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy wziąć udział w tej wiekopomnej uroczystości, Bogu niech będą dzięki, amen!

Autor: Piotr Motyka (Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Związek Podhalan), Milówka RP 2017.

Autorzy zdjęć: Anna Motyka (Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Związek Podhalan), Uczestnicy, Milówka RP 2017.