1 lipca RP 2017 Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan wziął udział w wiekopomnej uroczystości Koronacji Matki Bożej Miłosierdzia – Kazimierzowskiej w Rajczy. Około godziny 10.30 uczestnicy z pocztami sztandarowymi zebrali się przy Centrum Kultury w Rajczy, następnie procesja wyruszyła do Kościoła Parafialnego. Pieszo do Rajczy wyruszały zorganizowane grupy, w tym Pielgrzymka z Parafii Milówka na czele z ks. Proboszczem Stanisławem Lubaszką. O 11 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta. Przy udziale kilku tysięcy Wiernych, ks. bp Roman Pindel ukoronował Obraz Matki Bożej Kazimierzowskiej koronami biskupimi. Radość z tego powodu wyraził również ks. bp senior Tadeusz Rakoczy. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły regionalne z gminy Rajcza: "Ziemia Rajczańska", "Rajcusie", "Solanka", "Zbójnicok" oraz "Spod Rachowca". W imieniu górali hołd Matce Bożej Miłosierdzia złożyłi Władysław Motyka oraz Adam Banaś. Słowo podziękowania do zgromadzonych wygłosili proboszcz Parafii Rajcza, ks. Ryszard Grabczyk, oraz Wójt Gminy Rajcza, Kazimierz Fujak. Po Mszy Świętej uczestnicy przemaszerowali pod Centrum Kultury, gdzie rozpoczął się Piknik Królewski, zorganizowany był wspólny posiłek, oraz odbyła się część artystyczna, występy zespołów, dobroczynna akcja fantowa i inne atrakcje. O 21 uczestnicy zgromadzili się na Modlitwie i odśpiewali Apel Jasnogórski. W Uroczystościach wzieły udział delegacje z gmin partnerskich Rajczy, z Czech, Słowacji i Włoch. To był wyjątkowy dzień, na który czekały całe Beskidy, a do którego przygotowywaliśmy się przez lata. Zasługą szczególną odznaczyli się tu poprzedni proboszczowie Parafii Rajczy, śp. ks. Zbigniew Guszkiewicz oraz ks. Franciszek Warzecha. Głównymi organizatorami uroczystości byli Parafia Rajcza, Gmina Rajcza, Powiat Żywiecki oraz Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Wdzięczni jesteśmy Bogu, za to, że Obraz Matki Bożej Miłosierdzia Kazimierzowskiej w Rajczy został ukoronowany. W taki sposób uczciliśmy w Cudownym Obrazie znajdującym się w Rzymsko Katolickiej Parafii św. Wawrzyńca D.M. i św. Kazimierza Królewicza w Rajczy naszą Niebiańską Mamę.

 

Górolski Hołd dla Matki Bożej Miłosierdzia - Kazimierzowskiej ułożony przez Władysława Motykę:

 

Górolski Hołd

Niek bydzie pokwolony Jezus Krystus! Matko Bosko Kazimiyrzowsko, Królowo Beskidów, Gaździno Góroli!

To juz bydzie prawie 350 roków, kie Król Polski Jan Kazimiyrz prowdziwie królewskim darym zostawił nom Ciebie na pokrzepiyniy, pocieche i ratunek. Król, łopuscajonc Polske, kcioł góroli, lud mu wierny, co w casak „potopu” szwedzkiygo stawoł w Jego i Ojcyzny obronie, nagrodzić cymsi scególnym. I doł im co mioł nojdrozsego – Twój Cudowny Obroz, przed którym modlił cynsto z „łosobliwym nabozyństwem”. I łod tej pory górole i ci, co sie na góroli nazdali, i pielgrzymi, i bogoce i biydoki z całyk Beskidów, Orawy i Czadeckiyj Ziymi przynosili tutok do Ciebie swoi ludzki krzyze, u Ciebie znojdowali zawse pocieche i za Twojom przycynom łodzyskiwali zdrowiy i siły i nadzieje. W listopadzie (25) 1966 roku tutok w Rajcy, w casie urocystości Milenijum Krztu Polski na Żywiecczyźnie, ks. arcybiskup Karol Wojtyła, a teroz Świynty Jan Paweł II zawierzył Tobie losy norodu polskiygo na „Nowe wiary Tysiąclecie”. Dzisiok, w tym pochodzie pokolyń stajymy przed Tobom Matko my, górole, coby w tyn urocysty cas Twoij koronacyi podziynkować Ci za ty wselenijakie łaski, ktoryk łod Ciebie doznajymy. Dziynkujymy Ci Matko ze pomogos nom podnosić sie z upadku i grzychu i dajes siły, coby klynkać do modlitwy i hadać sie na nowo do zycio po Bozymu, po krześcijańsku. Dziynkujymy Ci Matko ze przed Twoim Cudownym Obrozym mogli my świyntować nase jubileuse Zwionzku Podhalan i Światowego Zjazdu Góroli Polskik. Ofiarowanoś rajcańskim górolom, wziynaś wroz śnimi we swoi władaniy tyn przepiykny zakóntek Beskidów, skond Soła tocy swoji bystre wody, hen ku dołu, w doliny, do Wisły i do Bałtyku.

Wieki sie mijajom świynte miejsce zyje

wsytcy pozdrowiajom Matusie Maryje.

Z piyknego zakóntka tej beskidzkiyj ziymi

łozlygo sie śpiywka na kwałe Maryi.

Ślubujymy Tobie Matko i Królowo

ze słowo górola znacyć bydzie słowo.

Przyrzykomy dzisiok stoć wiernie przy Tobie

choćby nos kusiły dutki i wrogowie.

Ślubujymy Tobie Matko

słuzyć jak nojlepiyj rodnej ziymi,

pilnować górolskiyj i norodowej tradycji i kultury,

bronić niepodległości Polski i świyntej wiary katolickiyj,

stoć na strazy rodziny i cywilizacyi zycio,

i pielgrzymować do Ciebie w kozdy cas!

Pani nasej piyknej Rajcańskiej dziedziny! Opromiynioj Twoim blaskiym drógi nasego zywobycio i prowodź nos do niebios bram. Pytomy Cie o to słowami pieśni Twoigo wielgiygo ćciciela, świyntej pamiynci ksiyndza prałata Zbigniewa Guszkiewicza:

 Proś za nami Syna Swego

by kcioł zmienić ludu los

dej by Rajca (a śniom cało Polska i Europa) wiernom była

by pod Krzyzym stoła wcionz!”

Gaździno Góroli, Uzdrowicielko Choryk, Matko Miłosierdzia!

Modlij sie za nami, Ave Maryja! Jamyn!

Hołd składajom Górole Żywieccy skupiyni we Zwionzku Podholan Rajca, 1 lipca Roku Pańskiygo 2017

Autor Władysław Motyka, Milówka 18.06 RP 2017

M

Autor: Piotr Motyka (Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich), Milówka RP 2017.

Autor zdjęć: Piotr Motyka, Uczestnicy Uroczystości, Milówka RP 2017.